Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

| '''104.4'''
| '''104.7'''
| '''10298.3.6'''
| '''9894.32'''
| '''9995.81'''
| '''101106.29'''
| '''107103.54'''
| '''107103.21'''
| '''112109.93'''
| '''129126.78'''
| '''148146.30'''
| '''170171.64'''
| style="background:#ffc;"| '''176156.79'''
| style="background:#ffc;"| '''188175.40'''
| style="background:#ffc;"| '''188177.91'''
|- style="text-align:center;"
|align="left"|Ανάπτυξη <small>(%)</small><ref name="Second Economic Adjustment Programme for Greece"/><ref name="EC-autumn-forecast"/><ref name="Real GDP at constant marketprices">{{cite web|title=AMECO database results: Real GDP at constant marketprices in National Currency|url=http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/Include/Query.cfm?serie=OVGD&trn=1&agg=1&unite=0&ref=0&nomserie=Gross+domestic+product+at+2005+market+prices |publisher=European Commission |accessdate=7 November 2012}}</ref><ref name="Eurostat GDP growth">{{cite web|title=Real GDP growth rate – volume: Percentage change on previous year |url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 |publisher=Eurostat |accessdate= 31 July 2012}}</ref>
32

επεξεργασίες