Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

1 Φεβρουαρίου 1833 (Ι.Η.)/13 Φεβρουαρίου 1833 (Γ.Η.)
Ετικέτες: Οπτική επεξεργασία Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
(1 Φεβρουαρίου 1833 (Ι.Η.)/13 Φεβρουαρίου 1833 (Γ.Η.))
|γλώσσα= Ελληνική
}}
Η '''''Εφημερίδα της Κυβερνήσεως''''' αποτελεί το μόνο κατά το [[Σύνταγμα της Ελλάδας]] επίσημο και υποχρεωτικά εκδιδόμενο μέσο δημοσιοποίησης των νομικών πράξεων των οργάνων της [[Ελλάδα|Ελληνικής Δημοκρατίας]], καθώς και των [[ΝΠΔΔ|νομικών προσώπων δημοσίου]] και [[ΝΠΙΔ|ιδιωτικού δικαίου]], δια της οποίας αποκτούν ισχύ. Η έκδοσή της ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 1833, ενώ από το 2010 και την θέσπιση του Ν.3861/2010, άρθρο 7, προσφέρεται και μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας του [[Εθνικό Τυπογραφείο|Εθνικού Τυπογραφείου]] με ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα τεύχη της. Η ''Εφημερίδα της Κυβερνήσεως'' εκδίδεται σε φύλλα ('''''Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως''''', Φ.Ε.Κ.).<ref name="Ν.3469">[http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/Nomos_3469_2006.pdf Εθνικό Τυπογραφείο: Ν.3469/2006, άρθρο 3, παράγραφος 1 (αρχείο PDF).]</ref>
 
==Επίσημες εφημερίδες προ ανεξαρτησίας==
[[Αρχείο:Efimerida tis kiberniseos.JPG|thumb|left|200px|Η πρώτη σελίδα του πρώτου Φύλλου της ''Εφημερίδος της Κυβερνήσεως'', 1833]]
 
Η ''Εφημερίς της Κυβερνήσεως'' ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) αριθ. 2 της 1 Φεβρουαρίου 1833 ([[Ιουλιανό ημερολόγιο|Ι.Η.]])/13 Φεβρουαρίου 1833 ([[Γρηγοριανό ημερολόγιο|Γ.Η.]]) και αποτελεί μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της [[Αντιβασιλεία Όθωνα 1833|Αντιβασιλείας του Όθωνα]]. Το εν λόγω Βασιλικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 1 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και ειδικότερα στο άρθρο 1 ανέφερε:
 
{{quote|Ἄρθ. 1. Ὅλοι οἱ φέροντες τὴν ἡμετέραν ὑπογραφὴν νόμοι καὶ διατάγματα, ὅλαι αἱ δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις καὶ διακηρύξεις τῶν ἡμετέρων ὑπουργείων, ἔτι δὲ αἱ περὶ διορισμῶν καὶ προβιβασμῶν εἰς τὰς δημοσίους ὑπηρεσίας, καὶ αἱ περὶ παραιτήσεων εἰδοποιήσεις, θέλουν δημοσιεύεσθαι τοῦ λοιποῦ διὰ μιᾶς ἐπισήμου ἐφημερίδος, ἥτις θέλει φέρει τὸ ὄνομα Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἐκδίδεσθαι ὑπὸ τὴν ἐφορίαν τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας.|[[s:Βασιλικό Διάταγμα 2/1833|Β.Δ. αρ.2]]|Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, [[s:ΦΕΚ 1 Α΄ - 16.2.1833|Αρ.1 16/28 Φεβρουαρίου 1833]]}}
10.108

επεξεργασίες