Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

καμία σύνοψη επεξεργασίας
|γλώσσα = Αρχαία ελληνικά
|περιοχή = Ανατολική [[Μεσόγειος Θάλασσα|Μεσόγειος]]
|εποχή = Εξελίχθηκε σε [[Ελληνιστική Κοινή]] από τον 4ο αιώνα π.Χ.
|Οικογένεια_1 = [[ΙνδοευρωπαϊκέςΕλληνικές γλώσσες|ΙνδοευρωπαϊκέςΕλληνικές]]
|Οικογένεια_2 = [[Ελληνικές'''Αρχαία γλώσσες|Ελληνικές]]ελληνική'''
|Οικογένεια_3 = '''Αρχαία ελληνική'''
|διάλεκτοι =
|σύστημα γραφής = [[Ελληνικό αλφάβητο]]
Με τον όρο '''αρχαία ελληνική γλώσσα''' εννοείται μια μορφή της [[ελληνική γλώσσα|ελληνικής γλώσσας]], που ομιλούνταν κατά τους αρχαϊκούς χρόνους και την κλασική αρχαιότητα. Στον όρο περιλαμβάνεται συνήθως και η μετακλασική εποχή της [[Ελληνιστική περίοδος|ελληνιστικής περιόδου]]. Ωστόσο, οι μεταλλάξεις της γλώσσας κατά την ελληνιστική περίοδο δικαιολογούν μεθοδολογικά την διακριτή θεώρησή της με τον όρο [[Ελληνιστική κοινή]].
 
Η μελέτη της ελληνικής γλώσσας μέσα από τις πηγές που επιβιώνουν στην προφορική εκφορά της γλώσσας και τα γραπτά τεκμήρια, μας επιτρέπει να διατρέξουμε την εξελικτική πορεία της γλώσσας, να εντοπίσουμε την ινδοευρωπαϊκήταξινομήσουμε τηςως καταγωγήαπομονωμένη, τουςνα αρχαϊσμούςεντοπισθούν οι αρχαϊσμοί, τα προελληνικά δάνεια σε άλλες γλώσσες και να επισημάνουμε την εμφάνισή της κατά τη μυκηναϊκή εποχή. Οι κύριες φάσεις της εξελικτικής πορείας που περιγράφουν την πορεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι πέντε:
 
* Αρχαϊκή γλώσσα των [[Μυκηναϊκός πολιτισμός|μυκηναϊκών]] χρόνων, έτσι όπως καταγράφεται στη [[συλλαβογράμματη γραφή]] που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν [[Γραμμική Β΄]].
Ανώνυμος χρήστης