Χλωροφύκη: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

→‎Μορφολογία: τακτοποίηση
(→‎Μορφολογία: τακτοποίηση)
Είναι γνωστά περισσότερα από 400 [[γένος (βιολογία)|γένη]] και 6000 [[είδος (βιολογία)|είδη]], μεταξύ των οποίων παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλη ποικιλομορφία στη μορφολογία τους.<ref>http://www.phycology.gr</ref>
Τα '''μονοκύτταραμικροσκοπικά φύκη ('''μικροφύκη)''') μπορεί να εμφανίζουν κίνηση, φέροντας συνήθως 2 μαστίγια ανά κύτταρο, αλλά
σπανιότερα 4 ή και περισσότερα, να είναι ακίνητα (χωρίς μαστίγια) ή να σχηματίζουν αποικίες. Διακρίνονται ανάλογα με τη διάταξη των μαστιγίων τους, δηλαδή αν αυτά είναι μετατοπισμένα σε δεξιόστροφη κατεύθυνση (1-7 o'clock) ή αντίθετα (12-6 o'clock). Παραδείγματα μικροφυκών ειδών:
##*Μονοκύτταρα κινητά: ''[[Chlamydomonas]]'', ''Dunaliella''
##*Αποικιακά κινητά: ''Volvox''
##*Μονοκύτταρα ακίνητα: ''Chlorella'', ''Chlorocodium'', ''Micrasterias'', ''Cosmarium''
##*Αποικιακά ακίνητα: ''Scenedesmus''
 
Τα '''μακροφύκη''' έχουν σύστημα στερέωσης: δίσκος προσκόλλησης ή ριζοειδή (σε αμμώδες, λασπώδες υπόστρωμα)
και θαλλό με διάφορες μορφές (π.χ. νηματοειδή, ετερότριχο, σιφωνοειδή, διακλαδισμένο, φυλλοειδή, ενασβεστωμένο κ.α.). Μπορεί να είναι ετήσια (π.χ. εφημεροφύκη) ή πολυετή (π.χ. χαμαιροφύκη, φανεροφύκη, ημιφανεροφύκη).<ref>Μαλέα, Π., 2007. Σημειώσεις για το μάθημα Ωκεανογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Έκδοση: Τμήμα Εκδόσεων, Α.Π.Θ.</ref> Παραδείγματα μακροφυκών ειδών:
#*Με νηματοειδή μορφή και σχετικά μεγαλύτερες διαστάσεις:
 
##**Διακλαδισμένα: ''Spirogyra'', ''Oedogonium''
#Μικροσκοπικά:
##**Μη διακλαδισμένα: ''Stigeoclonium'', ''Cladophora''
##Μονοκύτταρα κινητά: ''[[Chlamydomonas]]'', ''Dunaliella''
#Ορατά*Με θαλλούς (ορατά με γυμνό μάτι (σχηματίζουν θαλλούς): ''Acetabularia'', ''Caulerpa'', ''Halimeda'', ''Enteromorpha'', ''Ulva'', ''Codium''
##Αποικιακά κινητά: ''Volvox''
##Μονοκύτταρα ακίνητα: ''Chlorella'', ''Chlorocodium'', ''Micrasterias'', ''Cosmarium''
##Αποικιακά ακίνητα: ''Scenedesmus''
#Με νηματοειδή μορφή και σχετικά μεγαλύτερες διαστάσεις:
##Διακλαδισμένα: ''Spirogyra'', ''Oedogonium''
##Μη διακλαδισμένα: ''Stigeoclonium'', ''Cladophora''
#Ορατά με γυμνό μάτι (σχηματίζουν θαλλούς): ''Acetabularia'', ''Caulerpa'', ''Halimeda'', ''Enteromorpha'', ''Ulva'', ''Codium''
 
==Συστηματική κατάταξη των Χλωρόφυτων (Chlorophyta) <ref>[http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97241 http://www.algaebase.org]</ref>==