Χλωροφύκη: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Είναι γνωστά περισσότερα από 400 [[γένος (βιολογία)|γένη]] και 6000 [[είδος (βιολογία)|είδη]], μεταξύ των οποίων παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλη ποικιλομορφία στη μορφολογία τους.<ref>http://www.phycology.gr</ref>
Τα μικροσκοπικά φύκη ('''μικροφύκη''') μπορείείναι ορατά με [[μικροσκόπιο]]. Μπορεί να εμφανίζουν κίνηση, φέροντας συνήθως 2 μαστίγια ανά κύτταρο, αλλά σπανιότερα 4 ή και περισσότερα, να είναι ακίνητα (χωρίς μαστίγια) ή να σχηματίζουν αποικίες. Διακρίνονται ανάλογα με τη διάταξη των μαστιγίων τους, δηλαδή αν αυτά είναι μετατοπισμένα σε δεξιόστροφη κατεύθυνση (1-7 o'clock) ή αντίθετα (12-6 o'clock). Παραδείγματα μικροφυκών ειδών:
σπανιότερα 4 ή και περισσότερα, να είναι ακίνητα (χωρίς μαστίγια) ή να σχηματίζουν αποικίες. Διακρίνονται ανάλογα με τη διάταξη των μαστιγίων τους, δηλαδή αν αυτά είναι μετατοπισμένα σε δεξιόστροφη κατεύθυνση (1-7 o'clock) ή αντίθετα (12-6 o'clock). Παραδείγματα μικροφυκών ειδών:
*Μονοκύτταρα κινητά: ''[[Chlamydomonas]]'', ''Dunaliella''
*Αποικιακά κινητά: ''Volvox''