Κατάλογος μοναρχών του Βασιλείου των Δύο Σικελιών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων