Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Περιφερειάρχης»

Σημείο στίξης
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
(Σημείο στίξης)
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
Παλαιότερα οριζόταν από την εκάστοτε [[Κυβέρνηση της Ελλάδας|Κυβέρνηση]], ενώ σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 «''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - [[Πρόγραμμα Καλλικράτης]]''»<ref>Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) [[Εφημερίς της Κυβερνήσεως]]</ref>, εκλέγεται άμεσα από το λαό, κατά τη διάρκεια των Δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Ο περιφερειάρχης μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και το περιφερειακό συμβούλιο αποτελεί το αιρετό όργανο του δευτέρου βαθμού [[ΟΤΑ|τοπικής Αυτοδιοίκησης]].
 
Ο περιφερειάρχης συνεπικουρείται από τους '''αντιπεριφερειάρχες''' που είναι επιλεγμένοι από το περιφερειάρχη, περιφερειακοί σύμβουλοι.
 
Διακρίνονται σε χωρικούς και θεματικούς, με τους θεματικούς να αναλαμβάνουν την ευθύνη των βασικών τομέων αρμοδιότητας της περιφέρειας και τους χωρικούς να είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της [[Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση|Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης]], που ταυτίζονται με τις τέως [[Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση|Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις]] και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα.<ref>Άρθρο 5. Το Σύστημα Περιφερειακής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης [http://www.opengov.gr/ypes/?p=429 Opengov.gr]</ref>
75.265

επεξεργασίες