Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης»

ολοκλήρωση
Ετικέτα: επεξεργασία κώδικα 2017
(ολοκλήρωση)
* Να κάνει έλεγχο της ικανότητας εξυγίανσης της τράπεζας και να υιοθετήσει σχέδια εξυγίανσης.
* Να βρεθούν εμπόδια που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εξυγίανση και συντονισμός της διαδικασίας λύσης τους.
* Να ορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα δικά του κεφάλαια και επιλέξιμες ευθύνες
* To set the minimum requirements for own funds and eligible liabilities (MREL)
* Να δώσει συνέχεια στα πρώιμα μέτρα παρέμβασης
* To follow up on early intervention measures
* Να δώσει το έναυσμα για την εξυγίανση (μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)
* To trigger resolution (with the ECB)
* Να υιοθετήσει αποφάσεις εξυγίανσης, να επιλέξει και να αποφασίσει περί της χρήσεως των εργαλείων εξυγίανσης
* To adopt resolution decisions; to choose and decide on the use of resolution tools
* Να συνεργαστεί στενά και να δώσει οδηγίες στις εθνικές αρχές εξυγίανσης
* To closely cooperate with, and give instructions, to national resolution authorities
 
Το συμβούλιο έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες του Βελγίου, ενώ το διοικητικό του συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
The Board has its seat in Brussels and consists of the following members:
 
* {{flagicon|Germany}} [[Έλκε Κένιγκ]] (πρόεδρος)
58.559

επεξεργασίες