Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Καμία αλλαγή στο μέγεθος ,  πριν από 3 έτη
μ
{{familytree | ΡιΓ | | Ρόβ | | Μωζ | | Γου | | | | | | Ριδ | | Ραλ | | Γιλ | | | | | | | | | | ΡοΕ | | Γου | | | | | | Ουγ | |ΡιΓ=[[Ριχάρδος Γ΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Γ΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1026 - 1027|Ρόβ=[[Ροβέρτος Α΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Α΄ ο Μεγαλοπρεπής]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1028 - 1035|Εδο=[[Εδουάρδος ο Εξομολογητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1042 - 1066|Άλφ=[[Άλφρεντ Έθελινγκ]]|Αρθ=[[Αρθακανούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1040 - 1042<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1035 - 1042|Γιλ=[[Γιλβέρτος του Μπριόν|Γιλβέρτος]]<br>κόμης του Μπριόν|ΡοΕ=[[Ροβέρτος του Ε|Ροβέρτος]]<br>κόμης του Ε|Γου=[[Γουλιέλμος Μπουζάκ]]<br>κόμης του Σουασόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΟΥΑΣΟΝ|Ουγ=[[Ούγος του Ε|Ούγος]]<br>κόμης του Ε|Ραλ=[[Ραλφ του Γκασέ|Ραλφ]]<br>κύριος του Γκασέ|Ριδ=[[Ριχάρδος του Εβρέ|Ριχάρδος]]<br>κόμης του Εβρέ|Μωζ=[[Μωζέρ, αρχιεπίσκοπος του Ρουέν|Μαζέρ]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ρουέν|Γου=[[Γουλιέλμος του Ταλού|Γουλιέλμος]]<br>κόμης του Ταλού}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Γού |~| Ματ | | | | | | | | | | Γλμ | | | | | | Ριχ | | Βαλ | | | | | | Γου | | Ρεν | | Ιωά | | Μαν | |Γού=[[Γουλιέλμος Α΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Α΄ ο Κατακτητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1066 - 1087<br>Β΄ δούκας της Νορμανδίας<br>1035 - 1087|Ματ=[[Ματθίλδη της Φλάνδρας]]|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ]]<br>κύριος του Κλάρε|Βαλ=[[Βαλδουίνος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ του Ε|Γουλιέλμος Β΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Β΄ του Σουασόν|Ρενώ Β΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Ιωά=[[Ιωάννης Α΄ του Σουασόν|Ιωάννης Α΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Μαν=[[Μανασσής του Σουασόν|Μανασσής]]<br>κόμης του Σουασόν|Γλμ=[[Γουλιέλμος του ΕνρέΕβρέ|Γουλιέμος]]<br>κόμης του Εβρέ}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |!| | |}}
{{familytree | ΡρΒ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ | | Κων | | Ερρ | | Βαλ | | Γκι | | | | | | | | | | Ροβ | | ΕρΑ | | | | | | Ρεν | |ΡρΒ=[[Ροβέρτος Β΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Β΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Στέφανος Β΄ του Μπλουά|Στέφανος Β΄]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης|Αλαίν Δ΄]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Α΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135<br><small>σύζ. [[Ματθίλδη της Σκωτίας]]|Βαλ=[[Βάλτερ ντε Κλάρε]]<br>κύριος του Νέδερ Γκβεντ|Γκι=[[Γκίλμπερτ ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>κύριος του Κάρντιγκαν|Ροβ=[[Ροβέρτος ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>βαρόνος του Λίτλ Ντάνμοου|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Ε|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Γ΄ του Σουασόν|Ρενώ Γ΄]]<br>κόμης του Σουασόν}}