Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Καμία αλλαγή στο μέγεθος ,  πριν από 4 έτη
μ
{{familytree | | | | | ΡιΒ | | Έθε |~| Έμμ |~| Κνο | | Ροβ | | Μαζ | | Γοδ | | | | | | | | | | Γου |ΡιΒ=[[Ριχάρδος Β΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>996 - 1026|Ροβ=[[Ροβέρτος Β΄ (αρχιεπίσκοπος της Ρουέν)|Ροβέρτος Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Ρουέν|Μαζ=[[Μάουζερ του Κορμπέιγ]]|Έθε=[[Έθελρεντ του Ουέσσεξ]]<br>βασ. Αγγλίας<br>978 - 1013<br>βασ. Αγγλίας<br>1014 - 1016|Έμμ=[[Έμμα της Νορμανδίας]]|Κνο=[[Κνούτος]]<br>βασ. Αγγλίας<br>1016 - 1035<br>βασ. Δανίας<br>1018 - 1035<br>βασ. Νορβηγίας<br>1028 - 1035|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΕΡ|Γου=[[Γουλιέλμος Α΄ του Ε|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ Ε}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | ΡιΓ | | Ρόβ | | Μωζ | | Γλμ | | | | | | Ριδ | | Ραλ | | Γιλ | | | | | | | | | | ΡοΕ | | Γου | | | | | | Ουγ | |ΡιΓ=[[Ριχάρδος Γ΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Γ΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1026 - 1027|Ρόβ=[[Ροβέρτος Α΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Α΄ ο Μεγαλοπρεπής]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1028 - 1035|Εδο=[[Εδουάρδος ο Εξομολογητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1042 - 1066|Άλφ=[[Άλφρεντ Έθελινγκ]]|Αρθ=[[Αρθακανούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1040 - 1042<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1035 - 1042|Γιλ=[[Γιλβέρτος του Μπριόν|Γιλβέρτος]]<br>κόμης του Μπριόν|ΡοΕ=[[Ροβέρτος του Ε|Ροβέρτος]]<br>κόμης του Ε|Γου=[[Γουλιέλμος Μπουζάκ]]<br>κόμης του Σουασόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΟΥΑΣΟΝ|Ουγ=[[Ούγος του Ε|Ούγος]]<br>κόμης του Ε|Ραλ=[[Ραλφ του Γκασέ|Ραλφ]]<br>κύριος του Γκασέ|Ριδ=[[Ριχάρδος του Εβρέ|Ριχάρδος]]<br>κόμης του Εβρέ|Μωζ=[[Μωζέρ, αρχιεπίσκοπος του Ρουέν|ΜαζέρΜωζέρ]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ρουέν|Γλμ=[[Γουλιέλμος του Ταλού|Γουλιέλμος]]<br>κόμης του Ταλού}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Γού |~| Ματ | | | | | | | | | | Γλμ | | | | | | Ριχ | | Βαλ | | | | | | Γου | | Ρεν | | Ιωά | | Μαν | |Γού=[[Γουλιέλμος Α΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Α΄ ο Κατακτητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1066 - 1087<br>Β΄ δούκας της Νορμανδίας<br>1035 - 1087|Ματ=[[Ματθίλδη της Φλάνδρας]]|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ]]<br>κύριος του Κλάρε|Βαλ=[[Βαλδουίνος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ του Ε|Γουλιέλμος Β΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Β΄ του Σουασόν|Ρενώ Β΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Ιωά=[[Ιωάννης Α΄ του Σουασόν|Ιωάννης Α΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Μαν=[[Μανασσής του Σουασόν|Μανασσής]]<br>κόμης του Σουασόν|Γλμ=[[Γουλιέλμος του Εβρέ|Γουλιέμος]]<br>κόμης του Εβρέ}}