Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
H Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απαρτίζεται από δυο τμήματα, το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης, που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 486/1991,<ref>{{cite web|url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYGHibzLnE4LnWtZZFHh_dZrtAav7Xyc-bkGhNsSIDhU|title=ΦΕΚ A 177/1991|publisher=[[Εφημερίς της Κυβερνήσεως]]|date=26 Νοεμβρίου 1991}}</ref> λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 και με το Π.Δ. 129/2009 μετονομάστηκε σε Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.<ref>[http://www.aht.asfa.gr/index.php/8-2015-10-17-22-36-44/2-2015-10-17-22-36-00 Ίδρυση και Αποστολή του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ]</ref><ref>{{cite web|url=http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8r_t-tPq24FR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubdtOmAk9f7k64J3Z-_Z0frRhiFWIlOtc5lGzSjMLozL|title=ΦΕΚ A 175/2009|publisher=[[Εφημερίς της Κυβερνήσεως]]|date=7 Σεπτεμβρίου 2009}}</ref>
 
===Τμήμα Εικαστικών Τεχνών===
:'''''Τομέας Ζωγραφικής'''''
*9 Εργαστήρια [[Ζωγραφική]]ς
Ανώνυμος χρήστης