Σπάνιες γαίες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

με εξαίρεση το Ύττριο
(με εξαίρεση το Ύττριο)
[[File:Eu-Block.jpg|360 px|left|thumb|Eu-Block. Το χημικό στοιχείο Ευρώπιο είναι μέταλλο και ανήκει στην ομάδα των σπάνιων γαιών]]
 
Στη [[Χημεία]] '''Σπάνιες Γαίες''' (ΣΓ) καλούνται τα [[μέταλλο|μέταλλα]] (χημικά στοιχεία) τα [[οξείδιο|οξείδια]] των οποίων είναι γαιώδους μορφής και κλήθηκαν έτσι λόγω της εξαιρετικής σπανιότητάς τους<ref>{{Cite web|url=http://www.oryktosploutos.net/2012/03/rees.html#.WLKTpPmLTIU|title=Σπάνιες Γαίες (REEs): άφθονες μεν, σπάνιες δε...|last=|first=|date=|website=|publisher=|accessdate=}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.oryktosploutos.net/2011/07/are-rare-earth-elements-actually-rare.html#.WLKUZPmLTIU|title=Are Rare Earth Elements Actually Rare?|last=|first=|date=|website=|publisher=|accessdate=}}</ref>. Αυτά τα μέταλλα, με εξαίρεση το [[Ύττριο]], λέγονται και '''λανθανίδες''' εκ του ονόματος του πρώτου στοιχείου της κατηγορίας αυτών στον [[Περιοδικός πίνακας|Περιοδικό πίνακα]]. Παρουσιάζουν σχεδόν τις ίδιες φυσικές και χημικές ιδιότητες.
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα ακόλουθα [[χημικά στοιχεία]] που μόνο για λόγους ευκολίας υποδιαιρούνται σε τρεις υποομάδες:
* 1η Υποομάδα: [[Λανθάνιο]], [[Δημήτριο]], [[Πρασεοδύμιο]], [[Νεοδύμιο]], [[Προμήθειο]] και [[Σαμάριο]]. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά [[μοναζίτης]], [[τσερίτης]] και [[αλλανίτης]].
* 2η Υποομάδα: [[Ευρώπιο]], [[Γαδολίνιο]] και [[Τέρβιο]]. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά [[σαμαρσκίτης]] και μερικά είδη [[ξενότιμο|ξενοτίμου]].
* 3η Υποομάδα: [[Δυσπρόσιο]], [[Όλμιο]], [[ΎτριοΎττριο]], [[Έρβιο]], [[Θούλιο]], [[Υτέρβιο]] και [[Λουτέτσιο]]. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά [[γαδολινίτης]], [[ξενότιμο]], [[ευξενίτης]] και [[φεργκιουσονίτης]].
 
Εκ των παραπάνω μετάλλων: το λανθάνιο, το δημήτριο και το νεοδύμιο δεν είναι σχετικά τόσο σπάνια σε αντίθεση με το ευρώπιο, το τέρβιο και το θούλιο που είναι εξαιρετικά σπάνια.