Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

|style="background-color:#CF1020"|
|align=left|[[Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό-λενινιστικό)|Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μ-λ)]]
|align=left|διοικούσα επιτροπή
|align="right"|17.555
|align="center"|'''0,25
|style="background-color:#E60026"|
|align=left|[[Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας|Μ-Λ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας]]
|align=left|διοικούσα επιτροπή
|align="right"|8.137
|align="center"|'''0,11
Ανώνυμος χρήστης