Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα»

Αναμόρφωση εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου / Προσθήκη Πηγών και Συνδέσμων / ΑΔΙΠ + Υπουργείο Παιδείας
(Αναμόρφωση εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου / Προσθήκη Πηγών και Συνδέσμων / ΑΔΙΠ + Υπουργείο Παιδείας)
{{πηγές|11|04|2015}}
'''Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα''' ('''ΑΕΙ''') ονομάζονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση. Τα ΑΕΙ είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα ενώ ο έλεγχος ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται από μία εθνική ανεξάρτητη διοικητική αρχή (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Α.ΔΙ.Π) <ref name="HQA External evaluation reports of Institutions">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/el/basic-page/619/ektheseis-exoterikis-axiologisis-idrymaton |title=ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Α.Ε.Ι. |publisher=Α.ΔΙ.Π |language=en |date=2016}}</ref> <ref name="HQA External evaluation reports of Departments">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/el/external-evaluation-reports |title=ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων και Σχολών |publisher=Α.ΔΙ.Π |language=en |date=2014}}</ref> <ref name="EEP - Prosonta">{{Cite web|url=http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels |title=Επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων - ΔΟΑΤΑΠ |language=el |date=2018 |publisher=www.eoppep.gr}}</ref> <ref name="DOATAP - Tertiary">{{Cite web|url=http://www.doatap.gr/gr/trito.php |title=Δομή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΔΟΑΤΑΠ |language=el |date=2018 |publisher=www.doatap.gr}}</ref> <ref name="EOPPEP - Tertiary">{{Cite web|url=http://proson.eoppep.gr/el/EducationalSectors/Details/50 |title=Εκπαιδευτικός Τομέας: Ανώτατη Eκπαίδευση |language=el |date=2018 |publisher=proson.eoppep.gr}}</ref>
 
Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.
 
== Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ==
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
 
α) τον '''Πανεπιστημιακό τομέα''', ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
 
β) τον '''Τεχνολογικό τομέα''', ο οποίος περιλαμβάνει την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
 
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ==
Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην [[Ελλάδα]] είναι δημόσια.<ref name="Study in Greece MINEDU">{{Cite web|url=https://el.studyingreece.edu.gr/ |title=Σπουδές στην Ελλάδα – πύλη Υπουργείου Παιδείας |publisher=studyingreece.edu.gr |language=el |date=2019}}</ref> <ref name="University Departments FEK MINEDU">{{Cite web|url=https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2_7_19antistoihies.pdf |title=ΦΕΚ – Αντιστοιχίες τμημάτων Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 |publisher=www.minedu.gov.gr |language=el |date=2019}}</ref>
 
Η φοίτηση στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές είναι τετραετής, εκτός από τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών, τη Γεωπονική, την Οδοντιατρική, τη Φαρμακευτική και την Καλών Τεχνών, στις οποίες είναι πενταετής, ενώ στην Ιατρική Σχολή η φοίτηση είναι εξαετής.
 
# [[Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών]] (Α.Σ.Κ.Τ.) <ref name="HQA External Evaluation Report ASFA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_school_of_fine_arts.pdf |title=ΑΣΚΤ – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr}}"''Specific POSITIVE points: Excellent facilities both in terms of office space but also laboratories. Excellent International Reputation that should be retained and expanded. High expertise of academic staff in the disciplines they teach and practise and good standards of students. Very good connections with the cultural and social organizations of the country. An excellent network of art stations/residency (labs) in very inspiring locations (e.g. Ydra, Myconos, Delphi, Rethimno etc) across Greece open also to international artists. Specific NEGATIVE points: Due to current lab membership structure, students are not exposed to experiences of different kinds of art expression. Low presence of external visiting academics. To increase the exposure of students to experiences of different kinds of art expression through stronger collaboration of different labs and the presence of a core group of courses at the earlier years of the program. Collaborations could extend to other art schools (e.g. dance, music, performance etc.). Through the existing strong international reputation and links of ASFA with other international art schools to encourage the exchange of academic staff.''"</ref>
# [[Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών]] (Α.Σ.Κ.Τ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of ASFA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_SCHOOL%20OF%20FINE%20ARTS.pdf |title=Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]] (Α.Π.Θ.) <ref name="HQA External Evaluation Report AUTH">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_aristotle_university_of_thessaloniki.pdf |title=ΑΠΘ – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |date=2015 |language=en |publisher=www.adip.gr}}"''AUTH from its inception to present time has a reputation of providing excellent education to its students in their respective fields of study. The research operations of the university are sizeable and impressive, both in the physical sciences and the humanities. They also include a few excellent examples of world-class research and recognition. The University has initiated the strategic planning process, which should be continued and completed. Specific NEGATIVE points: Lack of systematic coordination of student seminars, scientific interactions among students, and between students and faculty or other researchers. Limited cross links, collaboration and interactions among centers of excellence, industrial partners, and graduate studies. The EEC feels that the Research Committee should identify high caliber research activities across the university and combine them into larger research centers or units from both natural sciences and the humanities.''"</ref>
# [[Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]] (Α.Π.Θ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of AUTH">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_ARISTOTLE%20UNIVERSITY%20OF%20THESSALONIKI.pdf |title=Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Ε.Κ.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report ofNKUA UoA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_EKPAdefault/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_ekpa.pdf |title=ΕθνικόΕΚΠΑ και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''The EEC’s assessment is that UOA is worthy of merit. In view of the fact that a mandatory legal review is absent, the EEC suggests that an annual self-evaluation by the faculty member be implemented, followed by a collegial session with an appropriate peer-group for discussion and self-reflection. Similar procedures need to be implemented for all ranks of professorial and administrative staff. The EEC recommends that UOA develop a common template of a syllabus with minimum requirements and expectations for each course (including the grading procedures, content, learning outcomes, etc.). Beyond that, the faculty should be able to add whatever additional information they deem relevant for their classes. We conclude by pointing out that the recommendations indicated in our report are intended as ways to improve an already excellent Institution. The culture of excellence in research and teaching that the Institution has established for itself was appreciated by every member of the EEC.''"</ref>
# [[Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]] (Ε.Μ.Π.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of NTUA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_NTUAdefault/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_ntua.pdf |title=ΕθνικόΕΜΠ Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''For the most part, NTUA appears to be well organized. It enjoys outstanding reputation thanks to a subset of its top-notch students and faculty that pursue a broad range of high-caliber research. Over the years, such a top-notch human capital has made major contributions to the Nation, and serves as shining ambassadors of Greek Science and Technology worldwide.''"</ref>
# [[Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο]] (ΕΛ.ΜΕ.Π) (πρώην [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης|Τ.Ε.Ι. Κρήτης]]) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report TEICrete">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_crete.pdf |title=Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''TEI Crete is blessed with a number of highly qualified academic faculty with internationally recognized research outputs.In general terms, there is a healthy underdog mentality to strive for improvement in research output and the institution appears to have a competitive status vis-à-vis other institutions. By design, the TEI of Crete overall deviates grossly from "model 1 campus/HEI". The Institution needs to resolve the inconsistencies in operations created by the dispersal of academic departments in different geographical areas. The mission of the Institution should be stated concisely.''"</ref>
#[[Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο]] (ΕΛ.ΜΕ.Π)
# [[Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Γ.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of AUA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_AGRICULTURAL%20UNIVERSITY%20OF%20ATHENS%20default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_agricultural_university_of_athens_.pdf |title=Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''The EEC was impressed by the high quality of undergraduate and postgraduate programs and faculty research. AUA is committed to competitive research and extension activities in both scientifically and economically important areas, notably in agriculture, food science and natural resource management.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής]] (ΠΑ.Δ.Α.) (συνένωση του [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας|Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας]] και του [[Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα|Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.]]) <ref name="TEIATH - HQA External Evaluation Report TEIATH">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_TEI%20OF%20ATHENSdefault/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_athens.pdf |title=Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr|}}"''The EEC has reached the conclusion that TEI-A is operating at a level of excellence that transcends expectations, with great enthusiasm and commitment. However, there are specific points of criticism that have been specifically addressed in this report. The EEC believes that by considering our suggestions TEI-A has an opportunity to set a national or even European standard in the field of higher technological education.''"</ref> <ref name="TEIPIRTEIATH - MODIP">{{cite web|url=http://modip.teiath.gr/wp-content/uploads/2015/12/10.12.15_%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%91_.pdf |title=Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας – Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2013 |publisher=modip.teiath.gr |language=el |date=2013}}</ref> <ref name="HQA External Evaluation Report TEIPIR">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_TEI%20OF%20PIRAEUSdefault/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_piraeus.pdf |title=Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr}}"''PUAS is a modern, forwarding looking institution with a clear vision, committed to a process of continuous improvement. Recent successes in developing a research culture and running a wide range of MSc programs have paved the way for the potential introduction of third-cycle degree programs.''"</ref> <ref name="TEIPIR - MODIP">{{cite web|url=http://www.teipir.gr/pdf/10_14/autoaxiolog.pdf |title=Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. – Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης |publisher=modip.teipir.gr |language=el |date=2014}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Πατρών]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UPatras">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20PATRASdefault/files/pages/06/619-final_external_evaluation_report_university_of_patras.pdf |title=Πανεπιστήμιο Πατρών - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''The EEC evaluated and scored according to our estimate of where UPatras stands in relation to our understanding of an international norm of excellence. Although we are conscious of the severe constraints imposed by the Greek State, we have not used them as an excuse for not identifying areas of improvement. Please note that an EEC member gave a worthy of merit vote by taking into account with a heavier weight the negative influence of the external environment on the ability to plan, strategise and operate.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Κρήτης]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoCUOC">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20CRETEdefault/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_university_of_crete.pdf |title=Πανεπιστήμιο Κρήτης - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''Overall, the external evaluation committee was impressed by the commitment to excellence permeating all levels of the institution. For a relatively new university, UoC has made remarkable achievements in the Greek academic world and beyond. While there is a general acceptance of both internal and external evaluation, the institution needs to develop “tighter” formal processes for monitoring and recording the progress and implementation of changes. The institution needs to consider introducing mechanisms to further support faculty development and move expeditiously to further communicate and develop the strategic goals associated with the “2020-2025” vision statement.''"</ref>
# [[Πολυτεχνείο Κρήτης]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of TUC">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_TECHNICAL%20UNIVERSITY%20OF%20CRETEdefault/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_technical_university_of_crete.pdf |title=Πολυτεχνείο Κρήτης - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''Two members of the EEC give a lower evaluation (positive) due to the fact that QA of the Institution is actually not in place and also that the absence of a feasible strategic plan hampers the Institution’s operation and its readiness to change.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων]] <ref name="HQA External Evaluation InstitutionalReports Report of UoΙUOI">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20IOANNINAdefault/files/pages/06/619-final_external_evaluation_report_university_of_ioannina.pdf |title=Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''Overall, the University provides a positive and supportive environment for students and faculty. Further development of a mid-term strategic plan including feasibility studies, timelines, implementation plans, responsibilities and metrics (inclusive bottom up approach and stakeholders). Accelerate the pace of implementation of digital technologies for teaching and learning. Improve financial accounting and reporting.''"</ref>
# [[Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης]] (Δ.Π.Θ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of DUTH">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_DEMOCRITUS%20UNIVERSITY%20OF%20THRACEdefault/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_democritus_university_of_thrace.pdf |title=Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''The report was honest and clear in pointing out strengths as well as weaknesses. One dissenting member who finds the final rating as “Worthy of Merit” views it as a rating of “the totality of the internal evaluation process” with emphasis on the overall efficacy.''"</ref> <ref name="DUTH Presentation">{{Cite web|url=http://modip.duth.gr/docs/duth/presentation_of_external_evaluation_duth_2016.pdf |title=Δ.Π.Θ. – Παρουσίαση της Ιδρυματικής Εξωτερικής Αξιολόγησης 2016 |language=el |date=2016 |publisher=DUTH|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UTH">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20THESSALYdefault/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_university_of_thessaly.pdf |title=Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 2015|publisher=www.adip.gr|}}"''UTH provides a positive and collegial work environment. The EEC believes that with hard work and dedication, the University of Thessaly will be able to reach its full potential in the near future.''"</ref>
# [[Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Ο.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of AUEB">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_OPAdefault/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_opa.pdf |title=Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=20162015 |publisher=www.adip.gr|}}"''AUEB is a leading Greek institution in its field and stands well in comparison to international institutions attaining excellence in the areas of entrepreneurship and internationalisation and in its social involvement and contribution.''"</ref>
# [[Πάντειο Πανεπιστήμιο|Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών]] (Πάντειος Σχολή) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of Panteion">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_PANTEION%20UNIVERSITYdefault/files/pages/06/619-final_external_evaluation_report_panteion_university.pdf |title=Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών καιΈκθεση ΠολιτικώνΕξωτερικής Επιστημών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''Panteion University is a very strong academic institution in teaching and research. The structure of the institution provides a perfect environment for the evolution of intrainsitutional interdisciplinary research and education structures. However, there are still dormant possibilities that have to be exploited, in order to secure the future and the prosperity of the Institution in a rapidly changing world.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Πειραιώς]] (ΠΑ.ΠΕΙ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UniPiUNIPI">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20PIRAEUSdefault/files/pages/44/622-final_external_evaluation_report_university_of_piraeus.pdf |title=Πανεπιστήμιο Πειραιώς - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''University of Piraeus offers some unique programs in the undergraduate and Masters level that specifically address the needs of the economy, specific needs of important industries and those of the public sector. Specific strategies should be incorporated in the mission statement associated with specific measurable goals and objectives.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Μακεδονίας]] (ΠΑ.ΜΑΚ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoMUOM">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20MACEDONIAdefault/files/pages/44/622-final_external_evaluation_report_university_of_macedonia.pdf |title=Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''The UoM endeavours to play a central role as an academic institution in the Balkans. The general operation has been very positively evaluated and the EEC feels that the Institution has the potential to evolve into a major educational and cultural pole for northern Greece and the Balkans.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoWMUOWM">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20WESTERN%20MACEDONIAdefault/files/pages/44/622-final_external_evaluation_report_university_of_western_macedonia.pdf |title=Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''The EEC has decided to give to UoWM a positive evaluation. UoWM has self-motivated, dynamic and recognized faculty. Several research units at UoWM are productive, visible, and deliver good quality research. The size, dispersion, and diversity of the Institution need to be thoroughly addressed, since they may produce serious obstacles to the viability of the Institution.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoPUOP">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20THE%20PELOPONNESEdefault/files/pages/44/622-final_external_evaluation_report_university_of_the_peloponnese.pdf |title=Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''The UoP has high quality teaching staff. Also, the Institution has established good relationships with the community and its stakeholders. The Institution will benefit by developing more systematic approaches in the collection of data for the improvement of its programmes and internationalization strategy.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Αιγαίου]] <ref name="HQA External Evaluation Report UAegean">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/44/622-final_external_evaluation_report_university_of_the_aegean.pdf |title=Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr}}"''Very limited infrastructure. Insufficient welfare and social services for students. Insufficient personnel (academic, administrative, and technical support) and low ratios of faculty members to students and administration members to faculty members. Limited financial resources from the state, affecting the general development of the institution. There is a general lack of certified procedural approaches, although it is clear that procedures at the UoA are increasingly systematized and formalised. The University should insist on the implementation of its strategic plan despite external adversities and further emphasize internationalization, intensify and systematise quest for external funding, both from the EU and from the private sector. Capitalize on their assets and good name of the University, its alumni, as well as on its unique geographical location-rebranding.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Αιγαίου]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UAegean">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20THE%20AEGEAN.pdf |title=Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Ιόνιο Πανεπιστήμιο]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of IonioUniIONIAN">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_IONIAN%20UNIVERSITYdefault/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_ionian_university.pdf |title=Ιόνιο Πανεπιστήμιο - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''The Ionian University after 27 years of operation is one of the newest institutions of Higher Education in Greece, offering unique study programs for the new generation of Greek scientists ensuring high-level research in sectors with high social, scientific and economic added value and performance. The University needs important improvements in the strategic plan for high-level quality of research and a clear vision and policy of a coordinated process. The EEC finds that the Internationalization Strategy of the Institution needs further development.''"</ref>
# [[Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο]] (Χαροκόπειος Σχολή) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report ofReports HUA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_HAROKOPIO%20UNIVERSITYdefault/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_harokopio_university.pdf |title=Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''Consistently with its vision, Harokopio University addresses scientific areas that serve society, health education, technology and the environment. In considering further growth and academic development, the university should engage in more in-depth planning.''"</ref>
# [[Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο]] (Ε.Α.Π.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of HOU">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_HELLENIC%20OPEN%20UNIVERSITYdefault/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_hellenic_open_university.pdf |title=Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής ΑΔΙΠΑξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''HOU is a unique institution of HEI in Greece, offering distance learning degrees. The EEC has reached the conclusion that HOU meets our expectations in pursuing its academic and social mission. There is much that has been accomplished thus far and is now at a turning point that provides opportunities for strategic initiatives that will further raise its profile in Greece and abroad. HOU should consider raising the standard of its educational material and making it available in the open market.''"</ref>
# [[Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος]] ([[Αγγλική γλώσσα|Αγγλικά]]: International Hellenic University, IHU) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of IHU">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreportssites/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_INTERNATIONAL%20HELLENIC%20UNIVERSITYdefault/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_international_hellenic_university.pdf |title=Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - ΕξωτερικήΈκθεση ΑξιολόγησηΕξωτερικής Αξιολόγησης |language=en ΑΔΙΠ|date=20162015 |publisher=www.adip.gr|language=en|}}"''IHU should intensify efforts for the recruitment of international students. Some study programmes are rather overspecialized. A crucial step for the IHU’s future development would be to improve and expand the university campus. For this reason it is important that IHU acquires the ownership of the campus and buildings.''"</ref>
 
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα ==
 
# [[Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]] (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) <ref name="HQA External Evaluation Report ASPETE">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/37/619-final_external_evaluation_report_school_of_pedagogical_and_technological_education.pdf |title=ΑΣΠΑΙΤΕ – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr}}"''Several research units at ASPETE are productive, visible, and deliver good-quality research. However, strategic planning designed with clear goals and timetables, though considered as crucial in all aspects, does not exist at the moment. There is no coherent research orientation as a whole and research policy.''"</ref>
 
=== Καταργήσεις και Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων ===
Το 2013 καταργήθηκαν το [[Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας]] και το [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας]], ενώ τα τμήματά τους εντάχθηκαν σε άλλα πανεπιστήμια.<ref name="ATHENA Plan">{{Cite web|url=http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9325 |title=Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Υπουργείο Παιδείας |date=2013}}</ref> <ref name="ATHENA Plan Press">{{Cite web|url=http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130131_sxedio_athhna_deltio_typoy.pdf |title=Δελτίο Τύπου - Σχέδιο ΑΘΗΝΑ |date=2013-01-31 |publisher=www.minedu.gov.gr}}</ref>
 
Το 2018 ιδρύθηκε το [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής]] με τη συγχώνευση του [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας|Τ.Ε.Ι. Αθήνας]] και του [[Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα|Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.]]<ref name="Minedu - University West of Athens 02.03.2018">{{cite web|url=https://www.minedu.gov.gr/rss/33295-05-03-18-dimosieytike-sto-fek-o-nomos-idrysi-panepistimiou-dytikis-attikis-kai-alles-diatakseis-2 |title=Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ.) |language=el |publisher=www.minedu.gov.gr |accessdate=}}</ref> <ref name="Minedu - University West Athens">{{cite web|url=https://www.minedu.gov.gr/aei-9/stratigiki-aei/32525-11-01-17-sti-vouli-to-sxedio-nomou-gia-tin-idrysi-tou-panepistimiou-dytikis-attikis-2 |title=Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής |language=el |publisher=www.minedu.gov.gr |accessdate=}}</ref> <ref name="Questions - University West Athens">{{cite web|url=https://www.minedu.gov.gr/news/33011-15-02-18-erotiseis-apantiseis-gia-tin-idrysi-tou-panepistimiou-dytikis-attikis-2 |title=Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής |language=el |publisher=www.minedu.gov.gr |accessdate=}}</ref>
Στις 25/04/2019 πραγματοποιήθηκε και η συγχώνευση του [[Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης|Αλεξανδρείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης]], του [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης|Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης]] και του [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας|Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας]] με το [[Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος]], όπως επίσης και η ίδρυση του [[Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο|Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου]] μετά την πανεπιστημιοποίηση του [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης|Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης]]. <ref>{{Cite news|url=https://www.esos.gr/arthra/58158/ekleise-i-symfonia-syghoneysis-toy-atei-thessalonikis-me-diethnes-panepistimio-kai-ta|title=Έκλεισε η συμφωνία συγχώνευσης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας Θράκης|work=esos.gr|date=2018-07-29|language=el-GR|accessdate=2018-08-18}}</ref>
 
Με τον νόμο 4610/19 (ΦΕΚ 70 Α/19) το [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας]] καταργείται και οι σχολές ΣΤΕΓ&ΤΕΤΡΟΔ, ΣΔΟ και ΣΕΥΠ μαζί με τα τμήματα αυτών απορροφούνται από το [[Πανεπιστήμιο Πατρών]], ενώ η ΣΤΕφ απορροφάται από το [[Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου]]. Στις 25/04/2019, το [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου]] καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το [[Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου]].<sup>[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου#cite%20note-1|[1]]]</sup> Ο Νόμος αυτός έρχεται να ανανεώσει τον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημιουργώντας, συχγωνεύοντας και καταργώντας σχολές και τμήματα. Η λειτουργία των περισσότερων τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 
== Διάρθρωση των ΑΕΙ ==
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα ==
Κάθε ΑΕΙ αποτελείται από σχολές. Η σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους. Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους.
 
Οι σχολές διαιρούνται σε τμήματα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολής με λιγότερα από 2 τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης σχολής με 1 τμήμα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο. Το τμήμα προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.
# [[Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of ASPETE">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_SCHOOL%20OF%20PEDAGOGICAL%20AND%20TECHNOLOGICAL%20EDUCATION.pdf |title=Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
 
Τα τμήματα διαιρούνται σε τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης.
== Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ==
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
 
α) τον '''πανεπιστημιακό τομέα''', ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
 
β) τον '''τεχνολογικό τομέα''', ο οποίος περιλαμβάνει την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
 
Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή.
 
== Αποστολή των ΑΕΙ ==
 
η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.
 
== Διάρθρωση των ΑΕΙ ==
Κάθε ΑΕΙ αποτελείται από σχολές. Η σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους. Η σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους.
 
Οι σχολές διαιρούνται σε τμήματα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολής με λιγότερα από 2 τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης σχολής με 1 τμήμα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο. Το τμήμα προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.
 
Τα τμήματα διαιρούνται σε τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης.
 
== Εισαγωγή στα ΑΕΙ ==
 
ε. Διευθυντής
 
== Οργανισμός ==
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.
 
Με τον οργανισμό καθορίζονται τα θέματα οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος και ιδίως τα ακόλουθα:
 
α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος,
 
β) η ίδρυση σχολής δια βίου μάθησης,
 
γ) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων στα τμήματα και καθορισμού των εσωτερικών τους κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
 
δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου του ιδρύματος, της Συγκλήτου, της κοσμητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και της συνέλευσης του τμήματος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος,
 
ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύματος,
 
στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος,
 
ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών του ιδρύματος,
 
η) τα κωλύματα συμμετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
 
θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους,
 
ι) τα κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή,
 
ια) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του ιδρύματος,
 
ιβ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των ιδρυμάτων,
 
ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του ιδρύματος,
 
ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητές τους,
 
ιε) τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, οι αρμοδιότητές τους και η σχετική διαδικασία,
 
ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου,
 
ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,
 
ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλου σπουδών,
 
ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές,
 
κ) η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος,
 
κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού,
 
κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού
 
κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος,
 
κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
 
κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας,
 
κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του γραμματέα του ιδρύματος,
 
κζ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους,
 
κη) η σύσταση οικονομικού συμβουλίου και νομικής υπηρεσίας,
 
κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
 
λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων ΑΕΙ και ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών σε τμήματα του ιδρύματος και προκειμένου για την κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων,
 
λα) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου,
 
λβ) οι τιμητικοί τίτλοι που απονέμονται από το ίδρυμα,
 
λγ) θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύματος με αναπηρία,
 
λδ) η δυνατότητα των ΑΕΙ να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης και εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και
 
λε) θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 
== Εσωτερικός Κανονισμός ==
Με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός κάθε ιδρύματος, με τον οποίο καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύματος και, ιδίως, τα ακόλουθα:
 
α) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών,
 
β) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
 
γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,
 
δ) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος,
 
ε) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του ιδρύματος,
 
στ) η διαδικασία απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων,
 
ζ) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημοσίων σχέσεων,
 
η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
 
θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και μουσείων του ιδρύματος,
 
ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης,
 
ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές,
 
ιβ) ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
 
ιγ) κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων, μονομελών και συλλογικών, του ιδρύματος και
 
ιδ) τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 
== Διάρθρωση των Σπουδών ==
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.
 
=== '''Διδακτορικά στα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα''' ===
Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκαν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την διοργάνωση τρίτου κύκλου σπουδών απο τα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα. [https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2018/04/YA-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%A4%CE%95%CE%99.pdf]
 
== Παραπομπές ==
 
== Δείτε επίσης ==
* [[Κατάλογος ελληνικώνερευνητικών τμημάτωνκέντρων ανώτατηςστην εκπαίδευσηςΕλλάδα]]
* [[Κατάλογος ελληνικών τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης|Κατάλογος Τμημάτων Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα]]
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
* [https://www.adip.gr/gr/index.php ΑΔΙΠ – Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση] {{gr}} {{en}}
 
* [https://el.studyingreece.edu.gr/ Σπουδές στην Ελλάδα – Πύλη Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας] {{gr}} {{en}}
* [https://www.adip.gr/gr/index.php ΑΔΙΠ - Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση] {{gr}} {{en}}
* [https://eudoxus.gr/ ΕΥΔΟΞΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων]
* [https://grnet.gr/ ΕΔΕΤ - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας]
* [http://www.minedu.gov.gr/aei-9/stratigiki-aei Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας]
 
38

επεξεργασίες