Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «MacOS»

84 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 1 έτος
μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
(Το αρχείο Mojave-desktop.jpg αφαιρέθηκε αφού διαγράφηκε στα Commons από τον Ronhjones με αιτία: Copyright violation: unfree Apple software screenshot)
μ
== Συμβατότητα ==
=== Λογισμικό (Software) ===
Κατά τα τέλη της δεκαετίας του '90, για τη διευκόλυνση της μετατροπής των υφισταμένων εφαρμογών από το [[Mac OS 9]] στο Mac OS X, ενσωματώθηκε στο Mac OS X το [[Carbon]] (Άνθρακας) [[API]] (Application Programming Interface - περιβάλλον προγραματισμούπρογραμματισμού εφαρμογών). Οι εφαρμογές γραμμένες με το Carbon τρέχανε κανονικά σε όλα τα συστήματα και οι εφαργογέςεφαρμογές που είχαν σχεδιαστεί για το Mac OS 9 χρειάζονταν μόνο λίγες μετατροπές για να λειτουργούν με το [[Carbon]] API. Από την άλλη, τα πιο ισχυρά API του Mac OS X που προήλθαν από το [[Openstep]] δεν ήταν συμβατά με τις εκδόσεις που προηγήθηκαν του Mac OS X. Αυτά τα API αναφέρονται ως [[Cocoa]] (Κακάο). Αυτή η κληρονομιά είναι πολύ εμφανής στους προγραμματιστές με Cocoa, αφού τα περισσότερα Cocoa class ονόματα ξεκινούν με το συνθετικό "NS" από τη λέξη [[Nextstep]].
 
Από το 2006 και μετά εγκαταλήφθηκε η [[Java]] ως το προτιμώμενο πακέτο λογισμικού. Στο Mac OS X η [[Java]] είχε πάντα ιδιαίτερη μεταχείριση. Εφαρμογές γραμμένες σε Java ενσωματώνονται όσο καλύτερα γίνεται στο σύστημα ενώ παραμένουν cross-platform (ανεξάρτητης-πλατφόρμας) και γραφικά περιβάλλοντα γραμμένα με [[Swift]] φαίνονται σχεδόν ακριβώς το ίδιο με τα κανονικά [[Cocoa]] περιβάλλοντα. Παραδοσιακά οι εφαρμογές για το Mac OS X γράφονται με [[Objective-C]], με την Java μόνο ως εναλλακτική. Όμως στις 11 Ιουλίου 2005 η [[Apple]] ανακοίνωσε ότι "τα χαρακτηριστικά που θα προστεθούν στο Cocoa μετά το Mac OS X v10.4 δεν θα προστεθούν στο [[Cocoa]]-[[Java]] [[API]]"
Το Mac OS X διατηρεί συμβατότητα με εφαρμογές γραμμένες για παλιότερες εκδόσεις του Mac OS παρέχοντας ένα περιβάλλον προσομοίωσης που λέγεται [[Classic]], που επιτρέπει στους χρήστες να τρέχουν το [[Mac OS|Mac OS 9]] ως κομμάτι του Mac OS X. Το Classic έπαψε να υποστηρίζεται 7 χρόνια μετά την έναρξη του Mac OS X, με την έλευση των βασισμένων σε [[Intel]] [[Macintosh]].
 
==== ΜεταφοραΜεταφορά στους επεξεργαστεςεπεξεργαστές Intel ====
 
Τον ΑπριλιοΑπρίλιο του 2002, το eWeek δημοσιευσεδημοσίευσε πληροφοριεςπληροφορίες οτιότι η Apple ετοιμαζεετοίμαζε ενανέναν νεονέο κωδικακώδικα του Mac OS X - ονομαζομενοονομαζόμενο Marklar το οποιοοποίο ετρεχεέτρεχε σε επεξεργαστές [[x86|Intel x86]] . Η ιδεαιδέα πισωπίσω από το Marklar ητανήταν να κανεικάνει το Mac OS X να τρεξειτρέξει σε μια διαφορετικηδιαφορετική πλατφορμαπλατφόρμα, καθωςκαθώς η Apple ητανήταν δυσαρεστημενηδυσαρεστημένη με την πορειαπορεία της πλατφορμαςπλατφόρμας PowerPC.<ref>{{ cite web | url = http://eweek.com/article2/0,1759,1656622,00.asp | title = Apple Keeps x86 Torch Lit with 'Marklar' | accessdate = 3 Οκτωβρίου 2005-10-03 | date = [[August 30]] [[Αυγούστου 2002]] | author = Matthew Rothenberg and Nick dePlume | publisher = eWeek.com }}</ref>
Οι πληροφοριεςπληροφορίες αυτεςαυτές ειχανείχαν ξεχαστειξεχαστεί μεχριμέχρι τα τελητέλη ΜαϊουΜαΐου 2005, οτανόταν διαφοραδιάφορα ειδησιακαειδησεογραφικά πρακτορειαπρακτορεία, οπωςόπως η [[Wall Street Journal]]<ref>{{ cite web | url = http://online.wsj.com/article/0,,SB111680203134440188,00.html | title = Apple Explores Use Of Chips From Intel For Macintosh Line | date = [[May 23]] [[Μαΐου 2005]] | author = Don Clark and Nick Wingfield | publisher = Wall Street Journal }}</ref>
και το [[CNET]]<ref>{{ cite web | url = http://news.com.com/2100-1006_3-5716696.html | title = Apple to Intel: Some advantage, lots of risk | accessdate = 2006-04-28 Απριλίου 2006 | date = [[May 23]] [[Μαΐου 2005]] | author = Michael Kanellos | publisher = CNet }}</ref>,
ανεφαιρανανέφεραν οτιότι η Apple θα γνωστοποιουσεγνωστοποιούσε το Marklar μεσαμέσα στους επομενουςεπόμενους μηνεςμήνες.
 
Στις [[6 Ιουνιου]]Ιουνίου [[2005]], ο ΔιευθυνωνΔιευθύνων ΣυμβουλοςΣύμβουλος Steve Jobs επιβεβαιωσεεπιβεβαίωσε αυτεςαυτές τις πληροφοριεςπληροφορίες, ανακοινωνονταςανακοινώνοντάς τες επισημαεπίσημα στην ομιλιαομιλία του στο ετησιοετήσιο Apple [[Worldwide Developers Conference]] και λεγονταςλέγοντας οτιότι η Apple θα εκανεέκανε την μεταφοραμεταφορά από τους PowerPC επεξεργαστεςεπεξεργαστές στους [[Intel]] επεξεργαστεςεπεξεργαστές μεσαμέσα στα επομεναεπόμενα δυοδύο χρονιαχρονιά, και οτιότι το Mac OS X θα υποστηριζειυποστηρίζει και τις δυο πλατφορμεςπλατφόρμες καθοληκαθ'όλη την διαρκειαδιάρκεια της αλλαγηςαλλαγής. Την τελευταιατελευταία φοραφορά που η Apple αλλαξεάλλαξε οικογενειαοικογένεια επεξεργαστωνεπεξεργαστών — από τον [[Motorola]] 68K επεξεργαστηεπεξεργαστή στον [[IBM]]/Motorola PowerPC— η Apple συμπεριεβαλεσυμπεριέλαβε ενανέναν Motorola 68K προσομοιοτηπροσομοιωτή στο καινουργιοκαινούργιο OS που εκανεέκανε σχεδονσχεδόν ολαόλα τα 68K προγραμματαπρογράμματα να δουλευουνδουλεύουν αυτοματωςαυτομάτως στο καινουργιοκαινούργιο υλικουλικό. Η Apple ειχεείχε υποστηριξειυποστηρίξει το 68K προσομοιοτηπροσομοιωτή για 11 χρονιαχρονιά, αλλαάλλα σταματησεσταμάτησε να το υποστηριζειυποστηρίζει κατακατά την διαρκειαδιάρκεια μεταβασηςμετάβασης στους Intel επεξεργαστεςεπεξεργαστές. ΕνσωματομενοΕνσωματωμένο στο νεονέο OS για τους Intel-βασισμενουςβασισμένους Mac ειναιείναι η [[Rosetta (software)|Rosetta]], εναένα [[binary translation]] στρωμαστρώμα το οποιοοποίο επιτρεπειεπιτρέπει προγραμματαπρογράμματα γραμμεναγραμμένα για PowerPC Mac OS X να τρεχουντρέχουν σε Intel Mac OS X μηχανηματαμηχανήματα. Παρ' ολαόλα αυτααυτά, η Apple σταματησεσταμάτησε να υποστηριζειυποστηρίζει το Classic mode στους καινουργιουςκαινούργιους Intel Mac. ΛογισμικοΛογισμικό προσομοιωσηςπροσομοίωσης τριτωντρίτων κατασκευαστων οπωςόπως τα [[Mini vMac]], [[Basilisk II]] και [[SheepShaver]] δινουνδίνουν υποστηριξηυποστήριξη για καποιεςκάποιες παλαιοτερεςπαλαιότερες εκδοσειςεκδόσεις του Mac OS. Μια νεανέα εκδοσηεκδοσή του Xcode και νεουςνέους μεταγλωττιστές γραμηςγραμμής-εντολωνεντολών να υποστηριζουνυποστηρίζουν την δημιουργιαδημιουργία [[Universal binary|universal binaries]] τα οποιαοποία θα τρεχουντρέχουν και στις δυο αρχιτεκτονικεςαρχιτεκτονικές.<ref>{{ cite news | url = http://www.apple.com/pr/library/2005/jun/06intel.html | accessdate = 8 Απριλίου 2006-04-08 | title = Apple to Use Intel Microprocessors Beginning in 2006 | author = Apple Computer | date = [[6 June]]Ιουνίου [[2005]] }}</ref>
 
ΛογισμικοΛογισμικό το οποιοοποίο ειναιείναι μονομόνο διαθεσιμοδιαθέσιμο για PowerPC υποστηριζεταιυποστηρίζεται από την Rosetta. Παρ'όλα ολα αυτααυτά, η Apple παροτρύνει προγραμματιστεςπρογραμματιστές να δημιουργησουν universal binaries με υποστηριξηυποστήριξη για [[PowerPC]] και [[x86]].<ref>{{cite web | title = Adopting Universal Binaries | accessdate = 2006-12-20 Δεκεμβρίου 2006 |date=2006-01-31 Ιανουαρίου 2006 | url = http://developer.apple.com/macosx/adoptinguniversalbinaries.html}}</ref>
Το Universal binary λογισμικολογισμικό πρεπειπρέπει να τρεχειτρέχει γρηγοροτεραγρηγορότερα στους βασισμένους σε επεξεργαστές Intel Mac σε σχεσησχέση με το λογισμικολογισμικό που τρεχειτρέχει μονομόνο σε PowerPC μεσωμεσώ Rosetta. ΕπιπλεονΕπιπλέον, καποιοκάποιο PowerPC λογισμικολογισμικό, οπωςόπως επεκτασειςεπεκτάσεις του kernel και System Preferences plugins, δεν υποστηριζονταιυποστηρίζονται στους Intel Macs. ΚαθωςΚαθώς οι Intel Macs θα μπορουνμπορούν να τρεξουντρέξουν PowerPC, x86, και universal binaries, οι PowerPC Macs θα μπορουνμπορούν να υποστηριξουνυποστηρίξουν μονομόνο universal και PowerPC builds.
 
ΥποστηριξηΥποστήριξη για την πλατφορμαπλατφόρμα PowerPC παραμενειπαραμένει και στο OS X v10.5. Ο Jobs επισηςεπίσης επιβεβαιωσεεπιβεβαίωσε οτιότι η Apple ειχεείχε φτιαξειφτιάξει εκδοσειςεκδόσεις του Mac OS X να τρεχουν σε Intel επεξεργαστεςεπεξεργαστές στο μεγαλυτερομεγαλύτερο μεροςμέρος της αναπτυξηςανάπτυξης του. ΤετοιαΤέτοια cross-platform συμβατοτητασυμβατότητα πανταπάντα υπηρχευπήρχε στην πορειαπορεία του Mac OS X, οπωςόπως ειπωθηκεειπώθηκε νωριτερανωρίτερα; Το Openstep δουλευεδούλευε σε πολλεςπολλές αρχιτεκτονικεςαρχιτεκτονικές, συμπεριλαμβανομενουσυμπεριλαμβανομένου του x86, και το Darwin ειχεείχε υποστηριξηυποστήριξη και για PowerPC και για x86. Παρ΄ολοΠαρ'όλο που η Apple δηλωσεδήλωσε οτιότι το Mac OS X δεν θα τρεξειτρέξει σε Intel-βασισμενουςβασισμένους προσωπικουςπροσωπικούς υπολογιστεςυπολογιστές εκτοςεκτός από τους δικουςδικούς της, μια ανεπισημαανεπίσημα σπασμενησπασμένη εκδοσηεκδοσή του OS συμβατοσυμβατό με τυπικοτυπικό x86 υλικουλικό εχειέχει αναπτυχθειαναπτυχθεί από την [[OSx86]] κοινοτητακοινότητα και ειναιείναι διαθεσιμοδιαθέσιμο μεσαμέσα από δικτυαδίκτυα διαμοιρασηςδιαμοίρασης αρχειωναρχείων οπωςόπως ειναιείναι το [[BitTorrent]].
 
==Παραπομπές==
51.714

επεξεργασίες