Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Τραστάμαρα»

μ
{{familytree | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | Πετ | | ΕρΒ |Πετ=[[Πέτρος της Καστίλης|Πέτρος]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν|ΕρΒ=(νόθος) [[Ερρίκος Β΄ της Καστίλης|Ερρίκος Β΄]]<br>κόμης της Τραστάμαρα,<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν<br>'''ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΣΤΑΜΑΡΑ'''}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αλφ |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Καστίλης|Ιωάννης Α΄]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν<br><small>σύζ.1.Ελεονόρα [[Οίκος της Βαρκελώνης|της Βαρκελώνης]]|Αλφ=(νόθος) [[Αλφόνσος του Χιχόν και Νορένια|Αλφόνσος]]<br>κόμης του Χιχόν & Νορένια}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | ΕρΓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΦεΑ | | Φερ |ΕρΓ=(1) [[Ερρίκος Γ΄ της Καστίλης|Ερρίκος Γ΄]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν|ΦεΑ=(1) [[Φερδινάνδος Α΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας,<br>βασ. της Σικελίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΑΓΩΝΙΑΣ|Φερ=[[Φερδινάνδος της Βίλα Ρεάλ|Φερδινάνδος]]<br>κόμης της Βίλα Ρεάλ}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |),|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΒ | | | | | | ΑλΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Λευ | | ~| Ιαν | ~| | |ΙωΕ | | | | | | | | | | Ερρ | | Πετ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Καστίλης|Ιωάννης Β΄]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν|ΑλΕ=[[Αλφόνσος Ε΄ της Αραγωνίας|Αλφόνσος Ε΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας,<br>βασ. της Σικελίας-Νάπολης|Ιαν=[[Ιωάννης Β΄ της Αραγωνίας|Ιωάννης Β΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας,<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.Σικελία|Λευ=1.[[Λευκή Α΄ της Ναβάρρας|Λευκή Α΄]]<br>βασ. της Ναβάρρας<br>[[Οίκος του Εβρέ|ΟΙΚΟΣ ΕΒΡΕ]]<br>|ΙωΕ=2.Ιωάννα Ενρίκες<br>[[Οίκος της Ιβρέας|ΟΙΚΟΣ ΙΒΡΕΑΣ]]|Ερρ=[[Ερρίκος της Βιγιένα|Ερρίκος]]<br>δούκας της Βιγιένα|Πετ=[[Πέτρος του Αλμπουρκέρκε|Πέτρος]]<br>κόμης του Αλμπουρκέρκε}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| |}}
{{familytree | ΕρΔ | | ΙσΑ | | Αφν | | ΦεΑ | ~| | |συζ | | | | | | ΚαΔ | | ΛεΒ | | Ελε | | ΦεΒ | | Ιωα | | Αλφ | | ΙωΣ | | Ερρ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Καστίλης|Ερρίκος Δ΄]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν|ΙσΑ=[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα]]<br>βασ. της Καστίλης-Λεόν<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Β΄ των Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Αραγωνίας,<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης|Αφν=[[Αλφόνσος των Αστουριών (1453-1468)|Αλφόνσος]]<br>πρίγκιπας των Αστουριών|ΦεΑ=(νόθος) [[Φερδινάνδος Α΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br><small>σύζ.ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΠΟΛΗΣ|συζ=1.Ισαβέλλα Κιαρομόντε<br>2.Ιωάννα των Τραστάμαρα-Αραγωνίας|ΚαΔ=(1) [[Κάρολος, πρίγκιπας της Βιάνα|Κάρολος Δ΄]]<br>βασ. της Ναβάρρας|ΛεΒ=(1) [[Λευκή Β΄ της Ναβάρρας|Λευκή Β´]]<br>βασ. της Ναβάρρας|Ελε=(1) [[Ελεονώρα της Ναβάρρας|Ελεονώρα]]<br>βασ. της Ναβάρρας<br><small>σύζ.[[Γκαστόν Δ΄ του Φουά|Γκαστόν Δ΄]]<br>κόμης του Φουά<br>[[Οίκος του Φουά|ΟΙΚΟΣ ΦΟΥΑ]]|ΦεΒ=(2) [[Φερδινάνδος Β΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας,<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα των Tραστάμαρα]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν|Ιωα=(2) Ιωάννα της Αραγωνίας<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Α΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Α΄ Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Νάπολης|Αλφ=(νόθος) [[Αλφόνσος δε Αραγόν υ δε Εσκόβαρ|Αλφόνσος]]<br>δούκας της Βιγιερμόσα|ΙωΣ=(νόθος) [[Ιωάννης δε Αραγόν|Ιωάννης]]<br>αρχιεπίσκοπος της Θαραγόθα|Ερρ=[[Ερρίκος δε Αραγόν υ Πιμέντελ|Ερρίκος]]<br>δούκας του Σεγόρβε}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΑλΒ | | ΦρΑ | | Ιωα | | Ιαν | | Φερ | | Μαρ | | Ιων | | ΙωΑ | | Αικ | | Αλν | | Αλφ |ΑλΒ=(1) [[Αλφόνσος Β΄ της Νάπολης|Αλφόνσος Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης|ΦρΑ=(1) [[Φρειδερίκος Α΄ της Νάπολης|Φρειδερίκος Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης|Ιωα=(1) [[Ιωάννης δ'Αραγόνα|Ιωάννης]]<br>καρδινάλιος|Ιαν=(2) Ιωάννα της Νάπολης<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Β΄ των Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Νάπολης|Φερ=(νόθος) [[Φερδινάνδος του Μοντάλτο|Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Μοντάλτο|Μαρ=''Μαρία του Φουά<br><small>σύζ.[[Γουλιέλμος Η΄ του Μομφερράτου|Γουλιέλμος Η΄ Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μομφερράτου''|ΙωΑ=[[Ιωάννα Α΄ της Καστίλης|Ιωάννα]]<br>βασ. της Αραγωνίας-Καστίλλης,<br>βασ. της Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Φίλιππος Α΄ της Καστίλης|Φίλιππος Α΄ των Αψβούργων]]<br>βασ. της Ισπανίας|Αικ=[[Αικατερίνη της Αραγωνίας|Αικατερίνη]]<br><small>σύζ.2.[[Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Η΄ των Τυδώρ]]<br>βασ. της Αγγλίας|Αλφ=[[Αλφόνσος δε Αραγόν υ Πορτούγαλ|Αλφόνσος]]<br>δούκας του Σεγόρβε|Ιων=[[Ιωάννης των Αστουριών|Ιωάννης]]<br>πρίγκιπας των Αστουριών|Αλν=(νόθος) [[Αλφόνσος δε Αραγόν|Αλφόνσος]]<br>αρχιεπίσκοπος Θαραγόθα,<br>αντιβασ. της Αραγωνίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΦεΒ | | Φερ | | Ιου | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚαΕ | | | | | | Ερν |ΦεΒ=[[Φερδινάνδος Β΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br><small>σύζ.Ιωάννα των Τραστάμαρα-Νάπολης|Φερ=[[Φερδινάνδος της Καλαβρίας|Φερδινάνδος]]<br>δούκας της Καλαβρίας|Ιου=Ιουλία<br><small>σύζ.[[Ιωάννης-Γεώργιος του Μομφερράτου|Ιωάννης-Γεώργιος Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μομφερράτου|ΚαΕ=''[[Κάρολος Κουίντος|Κάρολος Α΄ Αψβούργων]]<br>βασ. της Ισπανίας,<br>Ε΄ βασ. της Γερμανίας''|Ερν=(νόθος) [[Ερνάντο δε Αραγόν|Ερνάντο]]<br>αρχιεπίσκοπος της Θαραγόθα,<br>αντιβασ. της Αραγωνίας}}
97.251

επεξεργασίες