Οίκος του Κοντέ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree | ΚάΒ | | | | | | | | |ΚάΒ=[[Κάρολος των Βουρβόνων, Δούκας του Βαντόμ|Κάρολος]]<br>δούκας του Βαντόμ<br>[[Οίκος των Βουρβόνων|ΟΙΚΟΣ ΒΟΥΡΒΟΝΩΝ]]}}
{{familytree | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | Αντ | | | | | | | | | | Λδβ | |Αντ=[[Αντώνιος της Ναβάρρας|Αντώνιος]]<br>δούκας του Βαντόμ|Λδβ=[[Λουδοβίκος Α' του Κοντέ|Λουδοβίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ<br>ΚΛΑΔΟΣ'''ΟΙΚΟΣ ΚΟΝΤΕ'''}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΕρΔ | | | | | | | | | | ΕρΑ | | Φρα | | Καρ | | ΚΣο |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Γαλλίας|Ερρίκος Δ']]<br>βασ. Γαλλίας|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ των Βουρβόνων του Κοντέ|Ερρίκος Α']]<br>πρίγκιπας του Κοντέ|Φρα=[[Φραγκίσκος του Κοντί|Φραγκίσκος]]<br>πρίγκιπας του Κοντί|Καρ=[[Κάρολος των Βουρβόνων-Βαντόμ|Κάρολος]]<br>καρδινάλιος|ΚΣο=[[Κάρολος του Σουασόν|Κάρολος]]<br>κόμης του Σουασόν}}