Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

→‎Τεχνολογία: γλωσ./εκφρ. βελτ., προσθ. λεπτομερειών
(→‎Προστασία από προβλήματα: γλωσ. βελτ., προσθ. λεπτομερειών)
(→‎Τεχνολογία: γλωσ./εκφρ. βελτ., προσθ. λεπτομερειών)
# '''Υπέρταση''': Υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. άνοδο 15% της ονομαστικής τάσης, ήτοι άνω των 260V για τα δίκτυα 230V). Μπορεί να καταστρέψει τους λαμπτήρες και προκαλεί ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 
== ΤεχνολογίαΤύποι ==
Τα UPSτροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, ανάλογα με τηντη τεχνολογίαλειτουργία τους, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
* On line
* Line interactive και
 
=== Stand-By ή Offline UPS ===
[[Αρχείο:Standby UPS Diagram.png|thumb|Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ενέργειας τύπου Stand-by UPS. Στην πάνω εικόνα απεικονίζεται η λειτουργία με ρεύμα από το κεντρικό δίκτυο, στην κάτω σε περίπτωση διακοπής ρεύματος]]
 
Αυτού του είδους τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ενέργειας παρέχουν τις συνηθισμένες βασικές δυνατότητες, όπως προστασία από [[υπέρταση|υπερτάσεις]] και [[διακοπή ρεύματος|διακοπές ρεύματος]]. Υπό κανανικές συνθήκες, οι συνδεδεμένες σε αυτά συσκευές βρίσκονται απευθείας συνδεδεμένες με το δίκτυο παροχής ρεύματος. Στην περίπτωση πτώσης της τάσης του δικτύου, ο μηχανισμός του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ενέργειας ενεργοποιείται και μέσω της σύζευξης-αποσύζευξης μηχανικών διακοπτών, αποσυνδέει τις συνδεδεμένες σε αυτό συσκευές από το δίκτυο και τις συνδέει με το εσωτερικό κύκλωμα παραχής ρεύματος από αντλεί ενέργεια από τους εσωτερικούς συσσωρευτές. Ο χρόνος που απαιτείται για την επαναφορά της ισχύος στις συνδεδεμένες συσκευές κυμαίνεται από τα 4 χιλ. του δευτερολέπτου, που είναι συνήθως η χρονική καθυστέρηση που προδιαγράφεται από τους κατασκευαστές, ενώ στην πραγματικότητα φτάνει και τα 25 χιλ. του δευτερολέπτου, και είναι συνάρτηση του χρόνου που χρειάζεται το τροφοδοτικό για να αντιληφθεί την απώλεια τάσης.
Αυτού του είδους τα UPS έχουν τις βασικές δυνατότητες, όπως προστασία από [[υπερτάσεις]] και [[διακοπές ρεύματος]]. Συνήθως, τα UPS αυτού του τύπου δεν έχουν ενδείξεις της κατάστασης της [[μπαταρία|μπαταρίας]] ή δυνατότητα ισοστάθμισης. Έτσι, μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία του χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει. Τα συγκεκριμένα UPS είναι τα πιο διαδεδομένα, εξαιτίας της χαμηλής τιμής τους.
 
Αυτού του είδους τα UPS έχουν τις βασικές δυνατότητες, όπως προστασία από [[υπερτάσεις]] και [[διακοπές ρεύματος]]. Συνήθως, ταοι UPSσυσκευές αυτού του τύπου δεν έχουν ενδείξεις της κατάστασης τηςτου [[μπαταρίασυσσωρευτής|μπαταρίαςσυσσωρευτή]] ή δυνατότητα ισοστάθμισης. Έτσι, μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία τουτους χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει. Τα συγκεκριμένα UPS είναιΕίναι τα πιο διαδεδομένα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, εξαιτίας της χαμηλής τιμής τους.
Σε αυτό τον τύπο UPS, ο εξοπλισμός συνδέεται απευθείας με το κεντρικό δίκτυο. Όταν υπάρξει πτώση της τάσης, τότε ο μηχανισμός του UPS ενεργοποιεί τον μετασχηματιστή και στρίβει μηχανικά έναν διακόπτη, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να παίρνει ρεύμα από την μπαταρία. Ο απαιτούμενος χρόνος είναι 4 ms, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, ενώ στην πραγματικότητα φτάνει και τα 25 ms, αναλόγως του χρόνου που χρειάζεται το UPS για να "αντιληφθεί" απώλεια τάσης.
 
=== Line-interactive UPS ===
Αυτού του είδους το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ενέργειας έχει παρόμοιο τρόπο λειτουργίας με της προηγούμενης κατηγορίας με τη διαφορά ότι έχει την δυνατότητα να προσαρμόζει την χαμηλή/υψηλή τάση στην έξοδό του, χωρίς να αντλεί ενέργεια από τον περιορισμένης διάρκειας [[συσσωρευτής|συσσωρευτή]] στο εσωτερικό του. Αυτό μπορεί να το επιτυγχάνει διότι περιλαμβάνει έναν [[αυτομετασχηματιστής|αυτομετασχηματιστή]] μεταβλητής τάσης εξόδου - πολλαπλών λήψεων. Αυτό το είδος [[μετασχηματιστής|μετασχηματιστή]] παρέχει την ευχέρεια στο τροφοδοτικό να μεταβάλλει τον αριθμό των περιελίξεων του [[πηνίο]]υ του [[μετασχηματιστής|μετασχηματιστή]], αυξάνοντας ή μειώνοντας, έτσι, το μαγνητικό του πεδίο και, κατά συνέπεια, την τάση εξόδου του [[μετασχηματιστής|μετασχηματιστή]]. Το τροφοδοτικό επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη λήψη του μετασχηματιστή ανάλογα με την τάση του δικτύου κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά την αλλαγή των λήψεων, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα που απαιτείται για την σύζευξη και αποσύζευξη των σχετικών μηχανικών διακοπτών κατά το οποίο δεν είναι συνδεδεμένη κάποια λήψη εξόδου στο κύκλωμα του τροφοδοτικού και συνεπώς το τελευταίο δεν αντλεί ρεύμα από τον μετασχηματιστεί. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού το τροφοδοτικό στιγμιαία αντλεί ενέργεια από τον [[συσσωρευτής|συσσωρευτή]] στο εσωτερικό του ώστε να αποσοβηθεί η πλήρης απώλεια τάσης στην έξοδό του.
 
Οι [[αυτομετασχηματιστής|αυτομετασχηματιστές]] μπορούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τάσεων, κάτι που αυξάνει τον αριθμό πηνίωνλήψεων εξόδου, τον όγκο και το κόστος. Συνήθως καλύπτουν ένα φάσμα της τάξης των 100 [[Volt|V]]. Αυτό σημαίνει πως εάν η τάση πέσει κάτω από 180 V ή πάνω από 280 V, τότε το UPSτροφοδοτικό θα χρησιμοποιήσει τηντον μπαταρία[[συσσωρευτής|συσσωρευτή]] ως πηγή.
Αυτού του είδους τα UPS έχουν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας με την προηγούμενη κατηγορία, αλλά με την προσθήκη ενός [[αυτομετασχηματιστή]] μεταβλητής τάσης πολλαπλών λήψεων. Αυτό το ιδιαίτερο είδος μετασχηματιστή έχει την ικανότητα να προσθέτει και να αφαιρεί πηνία, αυξάνοντας ή μειώνοντας, έτσι, το μαγνητικό πεδίο και, κατά συνέπεια, την τάση εξόδου.
 
Το συγκεκριμένο UPS έχει την δυνατότητα να προσαρμόζει την χαμηλή/υψηλή τάση, χωρίς να χρησιμοποιεί την περιορισμένης διάρκειας μπαταρία. Αντίθετα επιλέγει αυτόματα πηγές ενέργειας. Κατά την διάρκεια αλλαγής των χρησιμοποιούμενων πηγών, μπορεί να ακουστεί ένα μικρό κλικ, καθώς το UPS στιγμιαία τροφοδοτείται από την μπαταρία για να μην υπάρξει πλήρης απώλεια τάσης.
 
Οι αυτομετασχηματιστές μπορούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τάσεων, κάτι που αυξάνει τον αριθμό πηνίων, τον όγκο και το κόστος. Συνήθως καλύπτουν ένα φάσμα της τάξης των 100 [[Volt|V]]. Αυτό σημαίνει πως εάν η τάση πέσει κάτω από 180 V ή πάνω από 280 V, τότε το UPS θα χρησιμοποιήσει την μπαταρία ως πηγή.
 
=== Διπλής Μετατροπής/Online UPS ===
Τα συγκεκριμένα UPSτροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ενέργειας είναι κατάλληλα γιαόταν χρήσηαπαιτείται σεη ηλεκτρικάηλεκτρική μονωμένους χώρουςαπομόνωση των τροφοδοτούμενων συσκευών ή σεγια μηχανήματατην τροφοδοσία μηχανημάτων που είναι ευαίσθητα σεστις διακυμάνσεις τάσεως. Αν και αρχικά έβρισκαν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις των 10 KVΑ και άνω, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την χρήση τους σε μικρότερα συστήματα ισχύος 500 [[Βατ|W]] ή και λιγότερο. Η συγκεκριμένη κατηγορία UPSτροφοδοτικών είναι η καταλληλότερη σεγια περιβάλλοντα με σημαντικό ηλεκτρικό "θόρυβο", όπως σε ένα εργοτάξιο, η για μεγάλες εγκαταστάσεις όπως δίκτυασυστοιχίες [[serverδιακομιστής|διακομιστών]]s.
 
Η υψηλή τιμή τους οφείλεται στην αρχή λειτουργίας τους. Το ρεύμα από το κεντρικό δίκτυο μετατρέπεται από ένα [[ανορθωτή|ανορθωτής]] σε [[συνεχές ρεύμα|συνεχές]], το οποίο χρησιμοποιείται για να φορτίζει τιςτους μπαταρίεςεσωτερικούς [[συσσωρευτής|συσσωρευτές]]. Οι μπαταρίες[[συσσωρευτής|συσσωρευτές]] είναι συνδεδεμένεςσυνδεδεμένοι με [[μεταλλάκτης|μεταλλάκτη]], ο οποίος μετατρέπει ξανά το [[συνεχές ρεύμα]] σε [[εναλλασσόμενο ρεύμα|εναλλασσόμενο]] και τοαυξάνει ανεβάζειτην πάλιτάση του στα 230 V230V. Έτσι, οι τροφοδοτούμενες συσκευές είναι συνεχώς συνδεδεμένες στηνηλεκτρικά μπαταρίαμε τον εσωτερικό [[συσσωρευτής|συσσωρευτή]]. Αυτό σημαίνει πως ο μηχανισμός του UPSτροφοδοτικού χρειάζεται να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. ΈτσιΓια απαιτούνταιτην ειδικάκατασκευή υλικάτου για χρησιμοποιούνται ειδικής αντοχής εξαρτήματα ώστε να μπορείμπορούν να αντεπεξέλθειαντεπεξέλθουν στην αυξημένη καταπόνηση που δέχονται από τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, πράγμα που αυξάνει την τελική τιμή του τροφοδοτικού.
Τα συγκεκριμένα UPS είναι κατάλληλα για χρήση σε ηλεκτρικά μονωμένους χώρους ή σε μηχανήματα ευαίσθητα σε διακυμάνσεις τάσεως. Αν και αρχικά έβρισκαν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις των 10 KVΑ και άνω, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την χρήση τους σε μικρότερα συστήματα ισχύος 500 [[Βατ|W]] ή και λιγότερο. Η συγκεκριμένη κατηγορία UPS είναι η καταλληλότερη σε περιβάλλοντα με ηλεκτρικό "θόρυβο", όπως σε ένα εργοτάξιο, η για μεγάλες εγκαταστάσεις όπως δίκτυα [[server]]s.
 
Η υψηλή τιμή τους οφείλεται στην αρχή λειτουργίας τους. Το ρεύμα από το κεντρικό δίκτυο μετατρέπεται από ένα ανορθωτή σε [[συνεχές ρεύμα|συνεχές]], το οποίο φορτίζει τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες είναι συνδεδεμένες με μεταλλάκτη, ο οποίος μετατρέπει ξανά το ρεύμα σε [[εναλλασσόμενο ρεύμα|εναλλασσόμενο]] και το ανεβάζει πάλι στα 230 V. Έτσι, οι συσκευές είναι συνεχώς συνδεδεμένες στην μπαταρία. Αυτό σημαίνει πως ο μηχανισμός του UPS χρειάζεται να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι απαιτούνται ειδικά υλικά για να μπορεί να αντεπεξέλθει.
 
== Σύνδεση με συσκευές ==
265

επεξεργασίες