Οίκος των Κορραδιδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Γκε |Γκε=[[Γκέμπχαρτ του Λάνγκαου|Γκέμπχαρτ]]<br>κόμης του Λάνγκαου}}
{{familytree | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| }}
{{familytree | Ουν | | | | | | | | | | Μτφ | | | | | | | | | | Μργ |Ουν=[[Ούντο της Νευστρίας|Ούντο]]<br>κόμης του Λάνγκαου|Μτφ=[[Μπέρτουλφ, αρχιεπίσκοπος του Τρηρ|Μπέρτουλφ]]<br>αρχιεπίσκοπος του Τρίερ|Μργ=[[Βερεγγάριος Α΄ της Νευστρίας|Βερεγγάριος Α΄]]<br>μαργράβος της Νευστρίας}}
{{familytree | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| }}
{{familytree | Κορ | | | | | | Εμπ | | | | | | Γκε | | Ροδ | | Οτα |~| Αρν |Κορ=[[Κορράδος της Θουριγγίας|Κορράδος]] ο ''πρεσβύτερος''<br>δούκας της Θουριγγίας|Εμπ=Έμπερχαρτ<br>κόμης του Λάνγκαου|Γκε=[[Γκέμπχαρτ της Λωρραίνης|Γκέμπχαρτ]]<br>δούκας της Λωρραίνης|Ροδ=[[Ροδόλφος επίσκοπος του Βίρτσμπουργκ|Ροδόλφος]]<br>επίσκοπος του Βύρτσμπουργκ|Οτα=Όντα/Ότα|Αρν=[[Αρνούλφος της Καρινθίας|Αρνούλφος]]<br>βασ. των Ανατολικών Φράγκων<br>[[Δυναστεία των Καρολιδών|ΟΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ]]}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|(| }}
{{familytree | ΚοΑ | | Εμπ | | Γκε | | ΧεΑ | | Οντ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Γερμανίας|Κορράδος Α΄]] ο ''νεότερος''<br>δούκας της Φραγκονίας,<br>βασ. της Ανατολικής Φραγκίας|Εμπ=[[Έμπερχαρντ της Φραγκονίας|Έμπερχαρτ]]<br>δούκας της Φραγκονίας|Γκε=Γκέμπχαρτ<br>κόμης του Ούλφγκαου|ΧεΑ=[[Χέρμαν Α΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οντ=[[Όντο του Βέττεραου|Όντο]]<br>κόμης του Βέττεραου}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | Λιο | | Ουν | | | | | | Χερ |Λιο=[[Λιούντολφ της Σουαβίας|Λιούντολφ]]<br>δούκας της Σουαβίας<br>(γιος του [[Όθων Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Όθωνα Α΄]])<br>[[Οίκος των Οθωνιδών|ΟΙΚΟΣ ΟθΟΝΙΔΩΝΟθΩΝΙΔΩΝ]]|Ουν=Ούντο<br>κόμης του Βέττεραου|Χερ=[[Χέρμπερτ του Βέττεραου|Χέρμπερτ]]<br>κόμης του Βέττεραου}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | Λιχ |~| ΚοΑ | | | | | | Οτο |Λιχ=Ρίχλιντ|ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Σουαβίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οτο=Όθων του Χάμμερσταϊν<br>κόμης του Τσούτφεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | ΧεΒ |ΧεΒ=[[Χέρμαν Β΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Β΄]]<br>δούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!)|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | | | | | ΧεΓ | | Γκι |~| ΚοΒ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Καρινθίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Καρινθίας<br>[[Οίκος των Σαλίων|ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΙΩΝ]]|Ματ=Ματίλντα|ΧεΓ=[[Χέρμαν Γ΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Γ΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Γκι=[[γκίζελα της Σουαβίας|Γκίζελα]]|ΚοΒ=[[Κορράδος Β΄ της Γερμανίας|Κορράδος Β΄]]<br>βασ. της Γερμανίας<br>[[Οίκος των Σαλίων|ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΙΩΝ]]}}
{{familytree/end}}