Χρήστης:Geraki/rater.js: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Maintenance: mw:RL/MGU - Updated deprecated module name
 
(Maintenance: mw:RL/MGU - Updated deprecated module name)
/*jshint shadow:true, latedef:true, boss:true, scripturl:true, loopfunc:true, undef:true */
/*global $, mw, importStylesheet, wgScript, wgNamespaceIds, wgFormattedNamespaces, wgNamespaceNumber, wgPageName, wgTitle, wgAction */
mw.loader.using(['mediawiki.api', 'mediawiki.Title', 'jquery.ui.draggable', 'jquery.ui.resizable'], function () {
"use strict";
 
55

επεξεργασίες