Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ (Διόρθωση συνδ)
Το ακρωνύμιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.
 
Ο '''Σύνδεσμος ΕλληνικώνΕπιχειρήσεων και Βιομηχανιών''' (τέως Σύνδεσμος ΕΕλληνικών Βιομηχανιών) είναι ένα μη Κερδοσκοπικό [[Σωματείο]], με έδρα την [[Αθήνα]], πουμε ιδρύθηκε το 1907 ως "Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών", μετονομάσθηκε το [[1946]] σε "Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων" και από το [[1979]] έως σήμερα λειτουργεί μεσκοπό την επωνυμίαεκπροσώπηση "Σύνδεσμοςτων Ελληνικών Βιομηχανιών", με την εκπροσώπηση νομικών προσώπων-επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
Ο ΣΕΒ είναι μέλος της [[UNICE]] (ήδη BUSINESSEUROPE), της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων, του αντίστοιχου φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και βιομηχανιλων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
==Ιστορικό ΣΕΒ==
Ο ΣΕΒ ιδρύθηκε το 1907 ως "Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών", μετονομάσθηκε το [[1946]] σε "Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων" και το [[1979]] μετονομάστηκε σε "Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών". Από το Μάιο 2007 η επωνυμία του ΣΕΒ είναι '''"Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών"'''.
 
==Όργανα Λειτουργίας==
Τα όργανα του είναι Η Συνέλευση των Μελών, το [[Διοικητικό Συμβούλιο]], η [[Εκτελεστική Επιτροπή]].
Σήμερα [[Πρόεδρος]] του Συνδέσμου είναι ο [[Δημήτρης Δασκαλόπουλος (Βιομήχανος)|Δημήτρης Δασκαλόπουλος]].
 
==Σκοποί του ΣΕΒ==
Επίσης ο ΣΕΒ είναι μέλος της [[UNICE]], της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών.
Οι σκοποί του ΣΕΒ, όπως αυτοί προκύπτουν από το εγκεκριμένο Καταστατικό του είναι:
1) H Mελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του και η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και αµοιβαίας υποστηρίξεως µεταξύ των µελών του. <br />
2) H µελέτη, προβολή, υποστήριξη και συµβολή στην ανάπτυξη των θεµάτων, που ενδιαφέρουν τη µεταποίηση-βιοµηχανία και κάθε συναφή επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε µόνιµη οργάνωση και µορφή νοµικού προσώπου που συµβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί µέρους λειτουργίες της βιοµηχανίας, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, την
εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών και εργατικού δυναµικού, τις δηµόσιες σχέσεις, τη διαφήµιση, τη διανοµή. <br />
3) H προβολή του θεσµού της ιδιωτικής επιχειρήσεως, για να καταστεί συνείδηση µεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σηµασία του σε µία ελεύθερη και αναπτυσσόµενη κοινωνία.
 
==Ο ΣΕΒ ως επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων==
Ο ΣΕΒ αναγνωρίζεται από το Κράτος ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης των μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων, και γι'αυτό πολλά νομοθετήματα προβλέπουν την παρουσία εκπροσώπων του ΣΕΒ σε διοικητικά συµβούλια διάφορων δημοσίων οργανισµών, σε ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, και σε διάφορες επιτροπές. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του ΣΕΒ μετέχουν στους παρακάτω οργανισμούς: [[Επιτροπή Ανταγωνισμού]], [[Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς]], [[Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας]], Επιτροπή Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, διάφορες ειδικές επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, επιτροπές για το χωροταξικό σχεδιασµό και το περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εθνικό Συµβούλιο Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, επιτροπές παρακολούθησης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για την Ελλάδα, [[Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή]] (ΟΚΕ), [[Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας]] (ΟΜΕΔ), [[Eλληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας]] (ΕΛΙΝΥΑΕ), Διοικητικά Συµβούλια του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), του Εθνικού Συμβούλιου Τυποποίησης του [[ΕΛΟΤ], κλπ.
 
 
==Εξωτερικοί Σύνδεσμοι==
* [http://www.sev.org.gr/ Επίσημη Ιστοσελίδα ΣΕΒ]
* [http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp Επίσημη Ιστοσελίδα Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων]
 
{{επέκταση}}
 
[[Κατηγορία:Ελληνικές Επαγγελματικές Ενώσεις]]
139

επεξεργασίες