Εκλογικό σύστημα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
'''Εκλογικό σύστημα''' είναι ο τρόπος κατανομής των βουλευτικών εδρών και εκλογής των υποψηφίων στις εκλογές. Ορίζεται με ειδικό νόμο ή κανονισμό, ο οποίος ονομάζεται ''εκλογικός''. Με βάση τις διατάξεις του για την εκπροσώπηση των πολιτικών συνδυασμών, διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: [[Πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα|πλειοψηφικό]], [[Αναλογικό εκλογικό σύστημα|αναλογικό]], και [[Μικτό εκλογικό σύστημα|σύνθετο]] ή [[Μικτό εκλογικό σύστημα|μικτό]].
 
 
==Πλειοψηφικό==
Άλλη μια παραλλαγή είναι η ''Απλή αναλογική ανά περιφέρεια'', κατά την οποία οι έδρες διανέμονται πρωτογενώς αναλογικά βάσει της δύναμης κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια. Επιφανειακά αυτό μπορεί να ακούγεται ίδιο με την καθαρή απλή αναλογική, αλλά λειτουργεί εις βάρος των μικρών συνδυασμών. Συνήθως οι εκλογικές περιφέρειες έχουν μικρό αριθμό εδρών (άρα μεγάλο εκλογικό μέτρο), συνεπώς ενδέχεται ένας συνδυασμός με ομοιόμορφα κατανεμημένο εθνικό ποσοστό 4% ή 5% να μην πιάνει σε καμία περιφέρεια το απαιτούμενο μέτρο! Για τον παραπάνω λόγο η παραλλαγή αυτή θεωρείται πως ακροβατεί ανάμεσα στην απλή και την ενισχυμένη αναλογική. Ένα τέτοιο σύστημα εφαρμόσθηκε στις ελληνικές εθνικές εκλογές του [[Ελληνικές βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 1989|1989]] και του [[Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1990|1990]].
 
===Απλή αναλογικήΑναλογική ανά περιφέρεια χωρίςμε ενισχυμένη εκπροσώπηση β'της κατανομήπλειοψηφίας===
Είναι μια ακόμη παραλλαγή, υποπερίπτωση της απλής αναλογικής ανά περιφέρεια, με τηστοιχεία διαφοράΠλειοψηφικού ότιμε περιορισμένη εκπροσώπηση της μειοψηφίας. Σε αυτό το σύστημα, οι αδιάθετεςέδρες μετάκάθε τηνπεριφέρειας πρώτηκατανέμονται (αναλογική)αρχικώς κατανομήμεταξύ των συνδυασμών αναλογικά με τις εκεί εκλογικές τους δυνάμεις, ενώ οι αδιάθετες έδρες κατακυρώνονται υπέρ του πρώτου συνδυασμούεπιτυχόντος σε κάθε εκλογική περιφέρεια συνδυασμού. Σε ολιγοεδρικές περιφέρειες εμφανίζεται ο πλειοψηφικός, ενώ στις πολυεδρικές ο αναλογικός χαρακτήρας του συστήματος. Έτσι, για παράδειγμα, σε μια τριεδρική περιφέρεια εφόσον, ο δεύτερος συνδυασμός καταλαμβάνει μια έδρα εφόσον λάβει τοπικό ποσοστό πάνω από 1/3 (33,33%), καταλαμβάνει μια έδρα, ενώοπότε ο πρώτος καταλαμβάνει τις άλλες δύο, (ακόμη και με διαφορά μιας ψήφου). ΠαρόμοιαΔιαφορετικά, στιςο τετραεδρικέςπρώτος περιφέρειες,συνδυασμός κάθεκαταλαμβάνει συνδυασμόςκαι πουτις λαμβάνειτρεις ποσοστόέδρες, άνωακόμη τουκι 1/4αν (25,0%),λ.χ. καταλαμβάνεικαθένας μίααπό έδρα,τους μεδύο τιςεπόμενους υπόλοιπεςσυνδυασμούς ναυπολείπεται κατακυρώνονταιμιας στονψήφου πρώτοαπό συνδυασμό.το όριο του 33,33%.
 
Οι έδρες των μονοεδρικών και διεδρικών περιφερειών παραχωρούνται πάντα στο σχετικώς πλειοψηφών συνδυασμό, στις τριεδρικές περιφέρειες, ο πρώτος συνδυασμός κατοχυρώνει τουλάχιστον την απόλυτη πλειοψηφία των διαθέσιμων εδρών, ακόμη και με σχετική πλειοψηφία, ενώ για περιφέρειες περισσότερων εδρών, ο πρώτος συνδυασμός κατοχυρώνει τουλάχιστον τη σχετική πλειοψηφία των διαθέσιμων εδρών. Μαθηματικά, σε κάθε είδους περιφέρεια, ο πρώτος συνδυασμός, εφόσον εξασφαλίσει μόνος τη σχετική πλειοψηφία, καταλαμβάνει τουλάχιστον δύο έδρες, και αυτό στην οριακή περίπτωση όπου κάθε επόμενος συνδυασμός λάβει από μια έδρα, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων εδρών, ενώ στην άλλη οριακή περίπτωση όπου κανένα μειοψηφών κόμμα δεν καταφέρει να πιάσει το ελάχιστο ποσοστό για την κατακύρωση μιας έδρας, τότε όλες οι διαθέσιμες έδρες παραχωρούνται στον πρώτο συνδυασμό. Επίσης, ο δεύτερος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός δε μπορεί ποτέ να λάβει ίσες έδρες με τον πρώτο συνδυασμό, αφού μαθηματικά δε μπορεί να φτάσει (ούτε να ξεπεράσει!) το 50% των τοπικών ψήφων. Μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των σχετικώς πλειοψηφούντων συνδυασμών είναι δυνατόν να ισομοιραστούν οι αδιάθετες έδρες, με σχετική διαρρύθμιση για την κατανομή των εδρών, που ενδεχομένως δεν ισομοιράζονται ακριβώς.
 
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα ελάχιστα ποσοστά ενός μειοψηφούντος συνδυασμού για την κατάληψη μιας ή περισσότερων εδρών ανάλογα με το είδος της εκλογικής περιφέρειας, καθώς και το εύρος των εδρών, που μπορεί να καταλάβει ο σχετικώς πλειοψηφών συνδυασμός.
{| class="wikitable"
|-
!rowspan=2; width="100px"| Είδος εκλογικής περιφέρειας !!rowspan=2; width="100px"| Έδρες πρώτου συνδυασμού !!colspan=12| Ελάχιστο ποσοστό επόμενων συνδυασμών για προσμέτρηση...
|-
!μιας έδρας !! 2 εδρών !! 3 εδρών !! 4 εδρών !! 5 εδρών !! 6 εδρών !! 7 εδρών !! 8 εδρών !! 9 εδρών !! 10 εδρών !! 11 εδρών !! 12 εδρών
|-align=center
| Μονοεδρική || 1 || - % ||colspan=11|
|-align=center
| Διεδρική || 2 ||colspan=2| - % ||colspan=10|
|-align=center
| Τριεδρική || 2-3|| 1/3<br>(33,33%) ||colspan=2| - % ||colspan=9|
|-align=center
| Τετραεδρική || 2-4 || 1/4<br>(25,0%) ||colspan=3| - % ||colspan=8|
|-align=center
| 5-εδρική || 2-5 || 1/5<br>(20,0%) || 2/5<br>(40,0%) ||colspan=3| - % ||colspan=7|
|-align=center
| 6-εδρική || 2-6 || 1/6<br>(16,67%) || 1/3<br>(33,33%) ||colspan=4| - % ||colspan=6|
|-align=center
| 7-εδρική || 2-7 || 1/7<br>(14,29%) || 2/7<br>(28,57%) || 3/7<br>(42,85%) ||colspan=4| - % ||colspan=5|
|-align=center
| 8-εδρική || 2-8 || 1/8<br>(12,5%) || 1/4<br>(25,0%) || 3/8<br>(37,5%) ||colspan=5| - % ||colspan=4|
|-align=center
| 9-εδρική || 2-9 || 1/9<br>(11,11%) || 2/9<br>(22,22%) || 1/3<br>(33,33%) || 4/9<br>(44,44%) ||colspan=5| - % ||colspan=3|
|-align=center
| 10-εδρική || 2-10 || 1/10<br>(10,0%) || 1/5<br>(20,0%) || 3/10<br>(30,0%) || 4/10<br>(40,0%) ||colspan=6| - % ||colspan=2|
|-align=center
| 11-εδρική || 2-11 || 1/11<br>(9,09%) || 2/11<br>(18,18%) || 3/11<br>(27,27%) || 4/11<br>(36,36%) || 5/11<br>(45,45%) ||colspan=6| - % ||colspan=1|
|-align=center
| 12-εδρική || 2-12 || 1/12<br>(10,0%) || 1/6<br>(16,67%) || 1/4<br>(25,0%) || 1/3<br>(33,33%) || 5/12<br>(41,67%) ||colspan=7| - %
|}
 
==Ενισχυμένη αναλογική==
2.000

επεξεργασίες