Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

Προσθήκη εγκαταστάσεων
(Προσθήκη ανεξάρτητων μονάδων του πανεπιστημίου.)
(Προσθήκη εγκαταστάσεων)
<br />
 
* '''Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας '''
 
 
 
<br />
 
* '''Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ'''
 
 
 
<br />
 
* '''ΜΟΔΙΠ'''
 
Το έργο - πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
<br />
 
* '''Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης'''
 
 
 
'''Web Site:''' <nowiki>http://kesypsy.eap.gr/</nowiki>
 
== Εγκαταστάσεις ==
 
 
'''Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα'''
 
- Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
 
- Αντιπρόεδροι Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
 
- Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών
 
- Γραφείο Νομικής Συμβούλου
 
- Γραφείο Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου
 
- Γραφείο Υποτροφιών
 
-  ΕΛΚΕ
 
- Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων
 
- Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
 
- Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων
 
- Τμήμα Εκπαίδευσης
 
- Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
 
- Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
 
- Τμήμα Προσωπικού
 
- Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 
- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
 
-  Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
 
 
'''Τσαμαδού 13 – 15 & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα'''
 
- Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
 
- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
 
- Εργαστήρια
 
 
'''Πατρών – Κλάους 278, Περιβόλα Πατρών'''
 
- Γραφείο Διαχείρισης και Διακίνησης Υλικού
 
- Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΑΠ
 
 
'''Πατρών – Κλάους 183, Πάτρα'''
 
- Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
 
 
'''Καλαβρύτων 52 - 56, Πάτρα'''
 
- Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
 
- Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών
 
*
'''Web Site:''' <nowiki>http://kesypsy.eap.gr/</nowiki>
 
<br />
Ανώνυμος χρήστης