Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Νομός Μεσσηνίας»

(Διάσωση 1 πηγών και υποβολή 0 για αρχειοθέτηση.) #IABot (v2.0)
==Πηγές==
* Evangelia Balta, "[http://www.evangeliabalta.com/kitap/20_cha.pdf Venetians and Ottomans in the Southeast Peloponnese (15th-18th century)]", στο: ''Halil Inalcık Armağanı''. I. ''Tarih Araştırmaları'', Ankara, Doğu Batı, 2009, σελ. 168-204. Ανακτήθηκε: 12/11/2017. (αρχείο pdf)
* [[Βασίλης Λάζαρης|Βασίλης Κ. Λάζαρης]] (επιμ.), ''[[Στέφανος Θωμόπουλος|Στέφανου Ν. Θωμόπουλου]] "Ιστορία της Πόλεως Πατρών από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1821". Έκδοση τέταρτη στη δημοτική γλώσσα και με βάση τα χειρόγραφα του συγγραφέα'', Τόμοι Α΄-Β΄, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα 1998-1999. ISBN 960-7960-08-4. (Τόμος Α΄). ISBN 960-7960-09-2. (Τόμος Β΄).
* [[Κωνσταντίνος Ντόκος]], "[https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/esperia/article/viewFile/2008/1852.pdf Breve descrittione del Regno di Morea. Αφηγηματική ιστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο της Β΄ Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο;]", ''Εώα και Εσπέρια'', 1 (1993), σελ. 81-131. Ανακτήθηκε: 12/11/2017. (αρχείο pdf)
* [[Μιχαήλ Σακελλαρίου|Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου]], ''Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1716-1821)'', εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1939. (ανατύπωση Απρίλιος 2002· τυπογραφείο Α. Ελευθέρου)
* Δημήτριος Χρ. Δουκάκης, «[http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/b/4/1/metadata-460-0000016.tkl Μεσσηνιακά και ιδία περί Φαρών και Καλαμάτας από των αρχαιοτάτων xρόνων μέχρι του Καποδιστρίου]», υπό Δημητρίου Χρ. Δουκάκη, τεύχη 3, Εκ του Τυπογραφείου Α. Καλαράκη, Εν Αθήναις 1905, Τεύχος Β΄, Κεφάλαιο ΛΕ': "Διαίρεσις της Πελοποννήσου εις νομούς επί Ενετοκρατίας", σελ. 143-147.
* Bory de Saint-Vincent, [https://books.google.gr/books?id=Pk1BAAAAcAAJ&dq=Commission+scientifique+de+Mor%C3%A9e&hl=el&source=gbs_navlinks_s Expédition Scientifique de Morée: Section des Sciences physiques, Tome II, 1ere Partie: Géographie]", tome II, 1ere Partie: Geographie. F. G. Levrault, Paris 1834. (στοιχεία πληθυσμού με βάση την [[Ελληνική απογραφή 1829 από την εκστρατεία του Μοριά|Απογραφή του 1829]]).
* Γεώργιος Θεοχαρόπουλος, «[https://books.google.gr/books?id=uVBQAAAAcAAJ&dq=inauthor:%22Ge%C5%8Drgios+Theocharopulos%22&hl=el&source=gbs_navlinks_s Ονομαστικόν]», 1834, Βασιλικό Διάταγμα της 3/15 Απριλίου του 1833 «''Περί διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του''», σελ. 840-849.
*Ιωάννης Π. Μπουγάς,Περί ευσεβών χριστιανών Μεσσηνίων, Καλαμάτα 2018
 
== Εξωτερικοί Σύνδεσμοι ==
40.672

επεξεργασίες