Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

μ
-c/p από σελίδες του τμήματος
(διορθωσεις)
μ (-c/p από σελίδες του τμήματος)
}}
 
Το '''Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο''' ('''Ε.Α.Π.''') είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημίουπανεπιστημίου είναι η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών σταστις Προπτυχιακά προγράμματαδαπάνες σπουδών τους και η μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςεκπαίδευση.
 
==Αποστολή==
#Πιστοποίηση των σπουδών σε 5 διαφορετικά επίπεδα, από τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωμα.
#Ίδρυση Εργαστηρίων ''Εκπαιδευτικού Υλικού'' και ''Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας''.
#Ίδρυση Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης.
#Η απλούστευση της διοικητικής δομής με την κατάργηση του πρυτανικού συμβουλίου και τη θεσμοθέτηση αντιπροσωπευτικής Συγκλήτου<ref>Προς το παρόν και μέχρι να αποκτήσουν οι Σχολές την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του ιδρυτικού νόμου "αυτοδυναμία" τα καθήκοντα της συγκλήτου ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή, ο πρόεδρος της οποίας διορίζεται από το [[Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων]]. Καθώς αντί για Σύγκλητο εκλεγμένων ακαδημαικών, το ΕΑΠ διοικείται από ένα προσωρινό όργανο που έχει νομότυπα αλλά και παράλογα παρατείνει τη λειτουργία του επί 12ετία, με σχετικές κινητοποιήσεις τους τα μέλη [[Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό|ΔΕΠ]] και οι ΣΕΠ (Σύμβουλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων εν είδει 1200) και οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούν τη συγκρότηση συγκλήτου.</ref>.
#Ο καθορισμός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.) και της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) ως βασικών λειτουργικών μονάδων, καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ελληνικών Α.Ε.Ι. Κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο αντιστοιχεί σε τρία συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα.
 
 
===Ανεξάρτητες Μονάδες του Ιδρύματος===
•Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
<br />
•Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
•έργο - πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
•Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης
 
*'''Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας'''
 
 
 
Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) ιδρύθηκε με το άρθρο 7 του Ν.2552/97 και λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ως ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Το ΕΕΥΕΜ υποστηρίζει και επικουρεί τα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ για τη δημιουργία, την υιοθέτηση, την πιστοποίηση και την υλοποίηση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, αποτελεσματικής διδασκαλίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. '''<nowiki>https://eeyem.eap.gr</nowiki>'''
 
<br />
 
*'''Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ'''
 
 
 
Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ ιδρύθηκε με το Ν.2552/97 & λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της, που συνέταξε η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.
 
Πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της μονάδας '''<nowiki>http://meae.eap.gr</nowiki>'''
 
<br />
 
*'''ΜΟΔΙΠ'''
 
Το έργο - πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 
Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ μέσω του οποίου διεξάγονται διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης όπως: α) η συμπλήρωση Απογραφικών Δελτίων από τα μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ  και β) η συμπλήρωση και παραγωγή Εκθέσεων Αξιολόγησης των Σχολών του ΕΑΠ και του Ιδρύματος σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ.
 
<br />
 
*'''Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης'''
 
 
 
'''Web Site:''' <nowiki>http://kesypsy.eap.gr/</nowiki>
 
== Εγκαταστάσεις ==
 
 
'''Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα'''
 
- Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
 
- Αντιπρόεδροι Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
 
- Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών
 
- Γραφείο Νομικής Συμβούλου
 
- Γραφείο Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου
 
- Γραφείο Υποτροφιών
 
-  ΕΛΚΕ
 
- Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων
 
- Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
 
- Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων
 
- Τμήμα Εκπαίδευσης
 
- Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
 
- Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
 
- Τμήμα Προσωπικού
 
- Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 
- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
 
-  Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
 
 
'''Τσαμαδού 13 – 15 & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα'''
 
- Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
 
- Κοσμήτορας – Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
 
- Εργαστήρια
 
 
'''Πατρών – Κλάους 278, Περιβόλα Πατρών'''
 
- Γραφείο Διαχείρισης και Διακίνησης Υλικού
 
- Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΑΠ
 
 
'''Πατρών – Κλάους 183, Πάτρα'''
 
- Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
 
 
'''Καλαβρύτων 52 - 56, Πάτρα'''
 
- Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
 
- Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών
 
*
 
<br />
==Βιβλιοθήκη==
Η βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. στεγάζεται από τον Μάρτιο 2016 κ.εξ. σε κτίριο στη συνοικία [[Κουκούλι Πάτρας|Κουκούλι]] Πάτρας (διεύθυνση: Πατρών-Κλάους 183<ref>[https://www.eap.gr/images/stories/pdf/exam-centers/map_vivliothiki_EAP.pdf Χάρτης με τη θέση της βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π.] eap.gr. Ανακτήθηκε: 02/02/2019.</ref>· πριν, η βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε οίκημα στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Τριών Ναυάρχων), σε άνετο και λειτουργικό χώρο, όπου, πέρα από τη δανειστική βιβλιοθήκη, στεγάζονται: το αναγνωστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου πληροφόρησης υπάρχουν στην Αθήνα, στηντην Θεσσαλονίκη και τητην Λάρισα.
 
<br />
 
== Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ==
 
 
 
 
Το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ιδρύθηκε ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έδρα την Αθήνα.
 
Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων μελών των κατηγοριών αυτών, προσωπικού. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.:
 
 
• Εφαρμόζει σύγχρονες επιμορφωτικές μεθόδους, με τη μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 
• Εφαρμόζει μεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 
• Εκπονεί μελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέματα που σχετίζονται με τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσματα και συμπεράσματα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
• Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον σκοπό του.
 
• Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκμηριώνει καινοτόμες μεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού διά ζώσης και εξ αποστάσεως.
 
• Συμβάλλεται με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς.
 
 
Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
Πληροφορίες σχετικά με Ε.Κ.ΕΠ.Ε. θα βρείτε στην ιστοσελίδα: '''<nowiki>https://ekepe.wordpress.com/</nowiki>'''
 
==Παραπομπές==
36.189

επεξεργασίες