Παλαιών Πατρών Παρθένιος Δ΄: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Πηγές==
*[[Στέφανος Θωμόπουλος]], ''Ιστορία της πόλεως των Πατρών'', Τόμος Α΄, έκδοση τέταρτη, Αχαϊκές εκδόσεις 1998, ISBN 960-7960-10-6
* [[Μιχαήλ Σακελλαρίου|Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου]], ''Η Πελοπόννησος κατά την δεύτερην Τουρκοκρατίαν'' (1715-1821), Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Αθήνα 1939, επανέκδοση 2000.
*[[Κώστας Τριανταφύλλου]], ''Ιστορικόν λεξικόν των Πατρών'', Πάτρα 1995, 3η έκδοση.
* [[Κωνσταντίνος Σάθας|Κ. Σάθας]] "''Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα - Ιστορία των Ελλήνων από την Άλωση ως το 21''" τομ.4 Εκδ. Νέα Σύνορα - Α. Α. Λιβάνη Αθήνα 1995, τ.4ος, σ.12