Συνεταιρισμός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
=== Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός "SCE" (ονομαζόμενος τυπικά "Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία" "ΕΣΕΤ") ===
Η Ευρωπαϊκή ένωση, με τον κανονισμό 1435/2003 <ref>([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1435&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32003R1435&qid=1403248449201&rid=3])</ref> άμεσα εφαρμόσιμο με υπερνομοθετική ισχύ, εισάγει την δυνατότητα ιδρύσεως ιδιαίτερης μορφής συνεταιρισμού που δεν εντάσσεται στις ανωτέρω εθνικές κατηγορίες. Ο εκ του περισσού εφαρμοστικός νόμος 4099/2012 ρυθμίζει περαιτέρω κάποιες λεπτομέρειες για τους Ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς, δυστυχώς όμως εισάγει και αντίθετες διατάξεις οι οποίες παρότι δεν ισχύουν καθότι ο κανονισμός έχει υπερνομοθετική ισχύ, δημιουργούν νομικές δυσκολίες και ασάφεια.
 
Ο κανονισμός ορίζει στο άρθρο 8 με τίτλο '''εφαρμοστέο δίκαιο:'''
Ο συνεταιρισμός μπορεί να ιδρυθεί από τουλάχιστον 2 νομικά πρόσωπα από διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. ή από τουλάχιστον 5 φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τουλάχιστον 2 διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.
 
Το ελάχιστο κεφάλαιο είναι 30.000€, το οποίο πρέπει να κατατεθεί το 25% κατά την ίδρυση και το υπόλοιπο εντός 5 ετών από την ίδρυση (άσχετα με το ότι ο 4099/2012 λέει άλλα).
 
Κατά τηντη διάλυση ο Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός υπάγεται στην αρχή της αφιλοκερδούς διανομής εκτός αν το καταστατικό του προβλέπει διαφορετικά.
 
Η διαδικασία ιδρύσεως είναι:
β) Κατάθεση στο ΓΕΜΗ του υπογραφέντος καταστατικού (δεν εγγράφεται στο μητρώο του ειρηνοδικείου και δεν γίνεται έλεγχος νομιμότητας - εγγράφεται στο πρώην μητρώο ανωνύμων ).
γ) Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ οπότε και επέρχεται η σύσταση, ανακοίνωση στο ΦΕΚ και Εφημερίδα ΕΕ.
 
Μετά από μια πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια (https://web.archive.org/web/20101229045737/http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=112551) ο πρώτος Ελληνικός Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός ανακοινώθηκε 02/05/2014 (βλέπε [https://www.businessregistry.gr/publicity/index http://www.businessportal.gr/search_name.php] με αναζήτηση στον διακριτικό τίτλο "ED SCE").
 
==Αναγκαστικός συνεταιρισμός==
Ανώνυμος χρήστης