Οίκος του Λίμπουργκ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Διόρθωση ονομάτων.
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(Διόρθωση ονομάτων.)
Ο '''Οίκος του ΛίμπουρκΛίμπουργκ''', γερμ. Limburg είναι μίαμια ευγενής οικογένεια της Λωρραίνης (Λοθαριγγίας). Γενάρχης του Οίκου είναι ο Βάλεραν Α΄, κόμης του ΛίμπουρκΛίμπουργκ και του Αρλόν (απεβ. 1082), μάλλον σύζυγος της Αδέλας, κόρης του [[Θεοδώριχος Α΄ της Άνω Λωρραίνης|Θεοδωρίχου Α΄]], δούκα της Άνω Λωρραίνης του [[Οίκος του Αρντέν|Οίκου Αρντέν-Μπαρ]].
 
[[File:Limburg Old Arms.svg|thumb|right|150px|Ο θυρεός του κόμη (μετέπειτα δούκα) του ΛίμπουρκΛίμπουργκ.]]
 
==Ιστορία του Οίκου==
Το 1218 ο 6ος απόγονος του Βάλεραν Α΄, ο Ερρίκος Ε΄ νυμφεύτηκε την ΕρμεζίννταΕρμεσίνδη του Νεβέρ, κόμισσα του Λουξεμβούργου, έτσιοπότε η κομητεία πέρασε στον Οίκο του<ref>Η ΕρμεζίννταΕρμεσίνδη του Νεβέρ ήταν εγγονή της ΕρμεζίννταςΕρμεσίνδης τωντου Αρντέν, κόμισσας του Λουξεμβούργου του [[Οίκος του Αρντέν|Οίκου Αρντέν-Λουξεμβούργου]].</ref>. Είναι ο ιδρυτής νεότερου κλάδου, του [[Οίκος του Λουξεμβούργου|Οίκου του Λουξεμβούργου]], που τέσσερα μέλη του έγιναν βασιλείς της Βοημίας και της Γερμανίας. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ερρίκος Δ΄, δούκας του ΛίμπουρκΛίμπουργκ νυμφεύτηκε την Ίρμγκαρτ, κόμισσα του ΜπερκΜπεργκ. Είχε δύο γιους: τον Βάλεραν Δ΄, δούκα του Λουξεμβούργου, που είχε μόνο μία κόρη, η οποία τον διαδέχθηκε και τον Αδόλφο Ζ΄, κόμη του ΜπερκΜπεργκ. Ο εγγονός του τελευταίου, ο Αδόλφος Θ΄, κόμης του ΜπερκΜπεργκ ήταν το τελευταίο άρρεν μέλος του Οίκου.
 
Το 1288 ο [[Ιωάννης Α΄ της Βραβάντης|Ιωάννης Α΄]], δούκας της Βραβάντης κατέλαβε το δουκάτο του ΛίμπουρκΛίμπουργκ, το οποίο έμεινε στον [[Οίκος του Ρέγκιναρ|Οίκο του]].
 
==Γενεαλογία του Οίκου του ΛίμπουρκΛίμπουργκ==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | ΒαΑ |ΒαΑ=[[Βάλεραν Α΄ του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|Βάλεραν Α΄]]<br>κόμης του ΛίμπουρκΛίμπουργκ<br>'''ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΚΛΙΜΠΟΥΡΓΚ'''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Ερρ |Ερρ=[[Ερρίκος της Κάτω Λωρραίνης|Ερρίκος]]<br>δούκας της Κάτω Λωρραίνης,<br>Α΄ κόμης του ΛίμπουρκΛίμπουργκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Βαλ | | Σιμ | | ΚοΑ |Βαλ=[[Βάλεραν της Κάτω Λωρραίνης|Βάλεραν]]<br>δούκας της Κάτω Λωρραίνης,<br>Β΄ κόμης του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|Σιμ=[[Σίμων της Ιερουσαλήμ|Σίμων]]<br>κοντόσταυλος της Ιερουσαλήμ|ΚοΑ=''[[Κορράδος Α΄ του Λουξεμβούργου|Κορράδος Α΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>[[Οίκος του Αρντέν|ΟΙΚΟΣ ΑΡΝΤΕΝ]]''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΒ | | ΓοΑ |~| Εζν |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|ΓοΑ=''[[Γοδεφρείδος Α΄ του Ναμύρ|Γοδεφρείδος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ<br>ΟΙΚΟΣ ΝΑΜΥΡ''|Εζν=''ΕρμεζίννταΕρμεσίνδη τωντου Αρντέν<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΓ | | ΕρΔ |ΕρΓ=[[Ερρίκος Γ΄ του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|Ερρίκος Γ΄]]<br>δούκας του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|ΕρΔ=''[[Ερρίκος Δ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Δ΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου,<br>Α΄ κόμης του Ναμύρ''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | | Κου |~| ΒαΓ |~| Ερμ |ΒαΓ=[[Βάλεραν Γ΄ του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|Βάλεραν Γ΄]]<br>δούκας του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|Κου=1.Κουνιγκούντα Κουνιγούνδη της Λωρραίνης|Ερμ=2.Ερμεζίνντα τωνΕρμεσίνδη του Ναμύρ<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΔ | | ΕρΕ | | ΓκΑ |ΕρΔ=(1) [[Ερρίκος Δ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>δούκας του ΛίμπουρκΛίμπουργκ<br><small>σύζ. ΊρμγκαρτΊρμγκαρντ<br>κόμσσακόμισσα του ΜπερκΜπεργκ|ΕρΕ=(2) [[Ερρίκος Ε΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ε΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>[[Οίκος του Λουξεμβούργου|ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ]]|ΓκΑ=(2) [[ΓκέραρτΓεράρδος Α΄ του ΝτυρμπουύΝτυρμπουί|ΓκέραρτΓεράρδος Α΄]]<br>κόμης του ΝτυρμπουύΝτυρμπουί}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | Βαλ | | ΑδΖ |Βαλ=[[Βάλεραν Δ΄ του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|Βάλεραν Δ΄]]<br>δούκας του ΛίμπουρκΛίμπουργκ|ΑδΖ=[[Αδόλφος Ζ΄ του ΜπερκΜπεργκ|Αδόλφος Ζ΄]]<br>κόμης του ΜπερκΜπεργκ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | ΑδΗ | | ΓοΑ | | Ερρ |ΑδΗ=[[Αδόλφος Η΄ του ΜπερκΜπεργκ|Αδόλφος Η΄]]<br>κόμης του ΜπερκΜπεργκ|ΓοΑ=[[Γουλιέλμος Α΄ του ΜπερκΜπεργκ|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του ΜπερκΜπεργκ|Ερρ=[[Ερρίκος του ΒίνντεκΒίντεκ|Ερρίκος]]<br>κύριος του ΒίνντεκΒίντεκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΑδΘ |ΑδΘ=[[Αδόλφος Θ΄ του ΜπερκΜπεργκ|Αδόλφος Θ΄]]<br>κόμης του ΜπερκΜπεργκ}}
{{familytree/end}}
 
==Παραπομπές==
==Υποσημειώσεις==
<references />
 
{{ενσωμάτωση κειμένου|fr|Maison de Limbourg}}
 
[[Κατηγορία:Ευρωπαϊκές βασιλικές δυναστείες|ΛιμπουρκΛιμπουργκ]]
9.654

επεξεργασίες