Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Πρόκειται για συστήματα πο διαχειρίζονται Γεωγραφική πληροφορία..Σταματα την αλλοίωση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Ετικέτες: Οπτική επεξεργασία Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
(Πρόκειται για συστήματα πο διαχειρίζονται Γεωγραφική πληροφορία..Σταματα την αλλοίωση)
Ετικέτες: Οπτική επεξεργασία Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
<br />
 
== Διαδικασίες ΓΣΓΓ..Σ.Π. ==
Ένα Γ.Σ.Π., ως σύστημα, αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:<br />
 
=== Εισαγωγή ===
* Τα γεωγραφικά δεδομένα ενσωματώνουν τέσσερα στοιχεία : θέση στο χώρο, περιγραφή, χωρική σχέση και χρόνο.
 
* Ένα Γ.Σ.Π. χρησιμοποιεί χωρικά και περιγραφικά δεδομένα και λειτουργίες που καθιστούν δυνατή τη χωρική ανάλυση
 
Σε ένα Γ.Σ.Π. τα γεωγραφικά δεδομένα μπορούν να αναπαρίστανται με δύο βασικές μορφές: τα δεδομένα διανυσματικής μορφής ('''vector''') και τα δεδομένα κανονικοποιημένης ψηφιδωτής μορφής ('''raster''').Σε όλα τα Γ.Σ.Π. οι δύο μορφές αποδίδονται ταυτόχρονα σε κοινές απεικονίσεις ενώ πολλά λογισμικά GIS προσφέρουν την δυνατότητα μετάβασης από τη μία μορφή στην άλλη.
 
[[Αρχείο:Image_3.jpg|thumb|200 px|left|Οι τρεις βασικοί τύποι διανυσματικών δεδομένων: Γραμμή, Σημείο, Πολύγωνο]]
* <u>Περιγραφικά δεδομένα.</u>Τα περιγραφικά δεδομένα έχουν να κάνουν με τους πίνακες ιδιοτήτων μίας γεωγραφικής οντότητας πάνω σε ένα επίπεδο.Κάθε γεωγραφικό δεδομένο έχει πάντα έναν πίνακα πληροφορίας.
 
2. '''Κανονικοποιημένης ψηφιδωτής μορφής δεδομένα (Raster)'''.Τα raster αποτελούνται από κελιά τα οποία διαθέτουν είτε δεκαδικούς αριθμούς,είτε ακέραιους. Χρησιμοποιειούνται σε περιπτώσεις που το χωρικό φαινόμενο που αποτυπώνεται, χαρακτηρίζεται ως συνεχής μεταβλητή (π.χ. το υψόμετρο του εδάφους,η εξέλιξη μίας πυρκαγιάς, κλπ.) ή σε περιπτώσεις που στο Γ.Σ.Π. θέλουμε να ενσωματώσουμε μια δορυφορική εικόνα ή μια σαρωμένη αεροφωτογραφία. Τα κανονικοποιημένης ψηφιδωτής μορφής δεδομένα έχουν περιορισμένες δυνατότητες σύνδεσης με περιγραφικά χαρακτηριστικά.
 
== Δομές Δεδομένων ==
3) Γειτνίαση
 
== Περιοχές που συνεισφέρουν τα Γ.Σ.Π. ==
-Χωρική Στατιστική
 
-Χωρική γνώση/Αντίληψη
 
== Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Γ.Σ.Π. ==
Στην αγορά διακινούνται διάφορα πακέτα λογισμικού '''Γεωγραφικα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών''' που λειτουργούν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (όπως [[Windows]], [[Mac OS X|MacOS]], [[Linux]])<br />Μερικά από αυτά, όπως το GRASS GIS και το QUANTUM GIS, διακινούνται ελεύθερα υπό το καθεστώς [[Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU]] και λειτουργούν σε όλα τα [[Λειτουργικό σύστημα|λειτουργικά συστήματα]].
 
== Σπουδές ==
Διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσφέρουν σπουδές σχετικά με το Γ.Σ.Π. Αυτές αφορούν τόσο προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 
Συνήθως δεν πρόκειται για αυτόνομα προγράμματα σπουδών, αλλά για τμήματα ευρύτερων προγραμμάτων.
Ανώνυμος χρήστης