Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αρχαία Ιστορία»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(το κλείσιμο της πλατωνική ακαδημία -> το κλείσιμο της πλατωνικής ακαδημίας)
Ετικέτες: Οπτική επεξεργασία Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
 
==Σημαντικοί πολιτισμοί==
 
===Συγκριτικό χρονολόγιο===
<timeline>
ImageSize = width:835 height:500
PlotArea = left:100 right:20 top:20 bottom:20
AlignBars = justify
 
Colors =
id:time value:rgb(0.7,0.7,1) #
id:period value:rgb(1,0.7,0.5) #
id:age value:rgb(0.95,0.85,0.5) #
id:era value:rgb(1,0.85,0.5) #
id:eon value:rgb(1,0.85,0.7) #
id:filler value:gray(0.8) # background bar
id:black value:black
 
Period = from:-3000 till:1000
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-3000
ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-3000
 
BarData =
bar:ages text:"Ιστορικές εποχές"
bar:Time text:Εποχή
 
bar:blank
bar:sw_asia text:"ΝΔ Ασία"
bar:Mes. text:Μεσ.
bar:Elam text:Ελάμ
bar:Ach. text:Αχαιμ.
 
bar:blank
bar:africa text:"Αφρική"
bar:Egypt text:Αίγυπτος
bar:Kush text:Κους
bar:Aksumite text:Αξουμ
bar:Carthage text:Καρχηδόνα
 
bar:blank
bar:s_asia text:"Νότια Ασία"
bar:Indus.Valley
 
bar:blank
bar:e_asia text:"Ανατολική Ασία"
bar:China
 
bar:blank
bar:americas text:"Αμερικές"
bar:N.Americas text:Ν. Αμερική
bar:C.Americas text:Κ. Αμερική
bar:S.Americas text:Ν. Αμερική
 
bar:blank
bar:eur text:"Ευρώπη"
bar:Europe
 
PlotData =
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:15 shift:(0,-5)
 
bar:ages color:skyblue from: start till: end text:"Ιστορικές εποχές"
bar:Time color:period
from: -3000 till: -1200 text:[[εποχή του χαλκού]]
from: -1200 till: 400 text:[[εποχή του σιδήρου]]
from: 400 till: 1000 text:[[μεσαίωνας]]
 
bar:blank at:-3000
bar:sw_asia color:skyblue from: start till: end text:"ΝΔ Ασία (Εγγύς Ανατολή)"
bar:Mes. color:era
from: -3000 till: -750 text:[[Μεσοποταμία]]
bar:Elam color:era
from: -3000 till: -2700 shift:(8,0) text:Πρωτοελαμίτες
from: -2700 till: -1500 text:αρχαίοι Ελαμίτες
from: -1500 till: -1100 text:Μέσοι Ελαμίτες
from: -1100 till: -539 text:Νέοι Ελαμίτες
bar:Ach. color:era
from: -550 till: -330 text:[[Αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών]]
 
bar:blank at:-3000
bar:africa color:skyblue from: start till: end text:"Αφρική"
bar:Egypt color:age
from: -3000 till: -30 text:[[Αρχαία Αίγυπτος]]
bar:Kush color: era
from: -3000 till: -1650 text: Κέρμα
from: -1650 till: -1070 text: Αρχαία Αίγυπτος
from: -1070 till: -591 text: Ναπάτα
from: -591 till: 350 text: Μερόη
bar:Aksumite color:age
from: -400 till: 940 text:[[βασίλειο του Αξούμ]]
bar:Carthage color:eon
from: -650 till: 146 text:[[Καρχηδόνα]]
 
bar:blank at:-3000
bar:s_asia color:skyblue from: start till: end text:"South Asia"
bar:Indus.Valley color:era
from: -3000 till: -1200 text:[[Πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού]]
from: -1200 till: -180 text:[[Εποχή της Σιδήρου (Ινδία)|Ινδία]]
from: -180 till: 1 text:[[Ελληνοϊνδικό βασίλειο|Ινδοελληνικό βασίλειο]]
from: 1 till: 1000 text:[[Μέσα βασίλεια της Ινδίας]]
 
bar:blank at:-3000
bar:e_asia color:skyblue from: start till: end text:"East Asia"
bar:China color:era
from: -3000 till: -2000 text:[[Τρεις άρχοντες και πέντε αυτοκράτορες]]
from: -2000 till: -200 text:[[Αρχαία Κίνα]]
from: -200 till: 1000 text:[[Αυτοκρατορική Κίνα]]
 
bar:blank at:-3000
bar:americas color:skyblue from: start till: end text:"Β. και Ν. Αμερική"
bar:N.Americas color:age
from: -3000 till: -1500 text:Αρχαϊκή
from: -1500 till: 650 text:Κλασική
from: 650 till: 1000 text:Προκολομβιανή
bar:C.Americas color:era
from: -3000 till: -1500 text:Αρχαϊκή
from: -1500 till: 250 text:Μεταβατική
from: 250 till: 900 text:Κλασική
from: 900 till: 1000 text:Μετακλασική
bar:S.Americas color:age
from: -3000 till: -1900 text:Αρχαϊκή
from: -1900 till: 200 text:Προκλασική
from: 200 till: 1000 text:Κλασική
 
bar:blank at:-3000
bar:eur color:skyblue from: start till: end text:"Ευρώπη"
bar:Europe color:era
from: -3000 till: -1200 text:Αρχαϊκή
from: -1200 till: -650 text:[[Φοινίκη]]
from: -650 till: -146 text:[[Αρχαία Ελλάδα]]
from: -146 till: 1000 text:[[Αρχαία Ρώμη]]
 
# add here
</timeline>
 
==Παραπομπές σημειώσεις==
Ανώνυμος χρήστης