Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βουλή των Ελλήνων»

Συνίστανται και συγκροτούνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου της Βουλής με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, προκειμένου να επεξεργάζονται και να εξετάζουν σχέδια νόμων ή προτάσεις νόμων. Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 και την αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, μπορούν να ασκούν και νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επίσης μπορούν να συζητούν θέματα συναφή με την αρμοδιότητά τους, καθώς και να διατυπώνουν γνώμη για τους προτεινόμενους προς διορισμό σε ορισμένες θέσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό ή νόμο. Επιπλέον τις διαρκείς επιτροπές ενημερώνουν ο αρμόδιος Υπουργός, ή ο εκπρόσωπος φορέα μαζί με τον εποπτεύοντα Υπουργό, πριν από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μεγάλης αξίας.
; Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
: Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ορίζεται αρμόδια επί θεμάτων του [[Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων|Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων]] και του [[Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ελλάδα)|Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού]].
; Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
: H Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ορίστηκε αρμόδια επί θεμάτων του [[Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ελλάδα)|Υπουργείου Εθνικής Άμυνας]] και του [[Υπουργείο Εξωτερικών (Ελλάδα)|Υπουργείου Εξωτερικών]].
;Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
:Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ορίστηκε αρμόδια επί θεμάτων του [[Υπουργείο Οικονομικών (Ελλάδα)|Υπουργείου Οικονομικών]].
;Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
:Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ορίστηκε αρμόδια επί θεμάτων του [[Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων|Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων]] και του [[Υπουργείο Υγείας (Ελλάδα)|Υπουργείου Υγείας]].
:;Υποεπιτροπή για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών
:: Αντικείμενο της υποεπιτροπής είναι η μελέτη του κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών, η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του στο στάδιο της πρόληψης, καθώς και της επανένταξης των ατόμων στις κοινωνικές δομές.
: Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ορίστηκε αρμόδια επί θεμάτων του [[Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη|Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη]], του [[Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ελλάδα)|Υπουργείου Δικαιοσύνης]], του [[Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα)|Υπουργείου Εσωτερικών]], του [[Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης|Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης]] και του [[Υπουργός Επικρατείας|Επικρατείας]].
; Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
: Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ορίζεται αρμόδια επί θεμάτων του [[Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων|Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων]], του [[Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας|Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας]], του [[Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών|Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών]], του [[Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής|Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής]], του [[Υπουργείο Τουρισμού (Ελλάδα)|Υπουργείου Τουρισμού]] και του [[Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων|Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων]].
 
===Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές===
Αντικείμενο της επιτροπής είναι ιδίως να μελετά τις δικογραφίες και να συντάσσει εκθέσεις προς τη Βουλή επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών.
;Ειδική μόνιμη επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος
 
Αντικείμενο της επιτροπής σωφρονιστικού συστήματος είναι η μελέτη, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και εν γένει η χάραξη στρατηγικής σε θέματα σωφρονιστικής πολιτικής.
 
===Επιτροπές εσωτερικών θεμάτων της Βουλής===
Ανώνυμος χρήστης