Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Λόγος απόδοσης»

Εκφραστικές βελτιώσεις
(Εκφραστικές βελτιώσεις)
Ο '''λόγος απόδοσης''' (ΛΑ) ή '''σχετικός λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων''' (ΣΛΣΠ) είναι ένα [[Στατιστικό μέτρο|στατιστικό μέτρο]] που ποσοτικοποιεί την ισχύ της [[Συσχέτιση και εξάρτηση|συσχέτισης]] μεταξύ δύο γεγονότων, Α και Β. Ο λόγος απόδοσης ορίζεται ως ο λόγος της [[Απόδοση (στατιστική)|απόδοσης]] του Α παρουσία του Β καιπρος τηςτην απόδοσηςαπόδοση του Α απουσία του Β, ή ισοδύναμα (λόγω συμμετρίας), ηείναι αναλογίαο λόγος της απόδοσης του Β παρουσία του Α καιπρος τηςτην απόδοσηςαπόδοση του Β απουσία του Α. Δύο γεγονότα είναι ανεξάρτητα αν και μόνο αν ο ΛΑ ισούται με 1, δηλαδή αν οι αποδόσεις ενός γεγονότος είναι ίδιες είτε παρουσία είτε απουσία του άλλου γεγονότος. Εάν ο ΛΑ είναι μεγαλύτερος από 1, τότε τα Α και Β συνδέονται (συσχετίζονται), με την έννοια ότι η παρουσία Β, σε σύγκριση με την απουσία του, αυξάνει τις πιθανότητες του Α και συμμετρικά η παρουσία του Α, σε σύγκριση με την απουσία του, αυξάνει τις πιθανότητες του Β. Αντίθετα, εάν ο ΛΑ είναι μικρότερος από 1, τότε τα A και B συσχετίζονται αρνητικά που σημαίνει ότι η παρουσία ενός γεγονότος μειώνει τις πιθανότητες του άλλου γεγονότος.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος απόδοσης είναι συμμετρικός για τα δύο γεγονότα και δεν υπονοείται καμία [[Αιτιότητα|αιτιώδης]] κατεύθυνση (η [[Cum hoc ergo propter hoc|συσχέτιση δεν συνεπάγεται αιτιακότητα]]): ένας ΛΑ > 1 δεν αποδεικνύει ότι το Β προκαλεί Α ή ότι το Α προκαλεί Β.<ref>{{Cite journal|last=Szumilas|first=Magdalena|date=August 2010|title=Explaining Odds Ratios|journal=Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry|volume=19|issue=3|pages=227–229|issn=1719-8429|pmc=2938757|pmid=20842279}}</ref>
372

επεξεργασίες