Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Λόγος απόδοσης»

Κι άλλες εκφραστικές βελτιώσεις
(Εκφραστικές βελτιώσεις)
(Κι άλλες εκφραστικές βελτιώσεις)
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος απόδοσης είναι συμμετρικός για τα δύο γεγονότα και δεν υπονοείται καμία [[Αιτιότητα|αιτιώδης]] κατεύθυνση (η [[Cum hoc ergo propter hoc|συσχέτιση δεν συνεπάγεται αιτιακότητα]]): ένας ΛΑ > 1 δεν αποδεικνύει ότι το Β προκαλεί Α ή ότι το Α προκαλεί Β.<ref>{{Cite journal|last=Szumilas|first=Magdalena|date=August 2010|title=Explaining Odds Ratios|journal=Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry|volume=19|issue=3|pages=227–229|issn=1719-8429|pmc=2938757|pmid=20842279}}</ref>
 
Δύο παρόμοια στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται συχνά για τον ποσοτικό προσδιορισμό μιας συσχέτισης είναι ο [[σχετικός κίνδυνος]] (ΣΚ) και η [[ Απόλυτη μείωση κινδύνου |απόλυτη μείωση κινδύνου]] (ΑΜΚ). Συχνά, η παράμετρος μεγαλύτερου ενδιαφέροντος είναι ο ΣΚ, ο οποίος είναιυπολογίζεται λόγοςμε την διαίρεση δύο πιθανοτήτων, σεκατ' αντιστοιχία με τις αποδόσεις που χρησιμοποιούνταιδιαιρούνται για τον υπολογισμό στοντου ΛΑ. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα συχνά δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό του ΣΚ ή της ΑΜΚ, αλλά επιτρέπουν τον υπολογισμό του ΛΑ, όπως συμβαίνει σε [[Μελέτη πασχόντων–μαρτύρων|μελέτες πασχόντων–μαρτύρων]], κάτι που εξηγείται παρακάτω. Από την άλλη, εάν ένα από τα γεγονότα (Α ή Β) είναι αρκετά σπάνιο (στην επιδημιολογία, αυτό ονομάζεται [[Παραδοχή σπανιότητας της νόσου|παραδοχή σπανιότητας της νόσου]]), τότε ο ΛΑ είναι περίπου ίσος με τον αντίστοιχο ΣΚ.
 
Ο λόγος απόδοσης αποτελεί το μέτρο συσχέτισης που παράγεται από την κατασκευή ενός μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης.
Ο λόγος απόδοσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λογιστική παλινδρόμηση .
 
==Ορολογία==
371

επεξεργασίες