Αστέρω (ταινία, 1929): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων