Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
* Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012,<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuai4G99JDAlrpByDKU_-yGkMgyGDrgGp6QE4n0LoCo0r Π.Δ. 85/2012]</ref> μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγχωνεύθηκε στο [[Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων]].
 
* Στις 27 Ιανουαρίου 2015 συγχωνεύτηκε από το [[Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού]].
*Το 2013, με το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152), ιδρύθηκε το '''Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας'''
 
* Στις 27 Ιανουαρίου 2015 συγχωνεύτηκετο απόΥπουργείο τοΑνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγχωνεύτηκε στο [[Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού]].
 
{| class="wikitable"
99.838

επεξεργασίες