Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Εθνικός Ύμνος της Ρωσίας»

(→‎Ρώσικα: ς → σ)
 
 
<small>'''''Припев'''''</small><ref name="kremlin">https://web.archive.org/web/20110604021354/http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=5280&PSC=1&PT=3&Page=2 Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2000 N 2110. Kremlin.ru. Archived on 4 June 2011; Retrieved on 20 December 2009.</ref></poem>
|<poem>ΡοςςίαΡοσσίαςβιας̇τζένναιaσβιασ̇τζένναϊα νάς̇ανάσ̇α δερζ̇αβα,
Ροσσία – λ̇ουπ̇ίμαϊα νάσ̇α στρανά.
Ροςςία – λ̇ουπ̇ίμαια νάς̇α ςτρανά.
Μογούτζ̇αιαΜογούτζ̇αϊα βόλ̇α, βελίκαιαβελίκαϊα ςλάβασλάβα
ΤβοιόΤβοϊό δοςτοιάν̇εδοστοϊάν̇ε να βςέβσέ βρεμενά!
 
<small>'''Πριπέβ:'''</small>
𝄆 ''Σλάβ´ςιασια, Οτέτζ̇εςτβοΟτέτζ̇εστβο νάς̇ενάσ̇ε ςβοπ̇όδνοιεσβοπ̇όδνοϊε,''
''Π̇ράτςκιχΠ̇ράτσκιχ ναρόδοβ ςοιούζσοϊούζ βεκοβόιβεκοβόϊ,''
''Πρέδκαμι δάνναιαδάνναϊα μούδροςτμούδροστ´ ναρόδναιαναρόδναϊα!''
''Σλάβ´ςιασια, ςτρανάστρανά! Μύ γορδίμςιαγορδίμσια τοπ̇όιτοπ̇όϊ!'' 𝄇
 
Οτ ιούζ̇νυχ μορέιμορέϊ δο πολ̇άρνοβο κράιακράϊα
ΡαςκίνουλιςΡασκίνουλις´ νάς̇ινάσ̇ι λεσά ί πολ̇ά.
Οδνά τύ να ςβέτεσβέτε! Οδνά τύ τάκαιατάκαϊα
ΧρανίμαιαΧρανίμαϊα Π̇όγομ ροδνάιαροδνάϊα ζεμλ̇ά!
 
<small>'''''Πριπέβ'''''</small>
 
Σ̇ιρόκιιΣ̇ιρόκιϊ προςτόρπροστόρ δλ̇α μετζ̇τύ ί δλ̇α ζ̇ίζνι
Γρ̇αδούς̇τζιεΓρ̇αδούσ̇τζιε νάμ οτκρυβάιουτοτκρυβάϊουτ γοδά.
Νάμ ςίλουσίλου δαιότδαϊότ νάς̇ανάσ̇α βέρνοςτβέρνοστ´ Οττζ̇ίζνε.
Τάκ π̇ύλο, τάκ ιέςτιέστ´ ί τάκ π̇ούδετ βςεγδάβσεγδά!
 
<small>'''''Πριπέβ'''''</small></poem>
Ανώνυμος χρήστης