Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συζήτηση:Εθνικισμός στους Μεσαίους Χρόνους/Πρόταση διαγραφής»

Αρχικά, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η φράση "Μεσαίοι χρόνοι" αποτελεί κακή μετάφραση στα νέα ελληνικά του αγγλικού όρου Middle Ages, ο οποίος συνήθως αποδίδεται ως «Μεσαίωνας» ή «Μέσοι χρόνοι» [όπως θα πείσει μία σύγκριση του πλήθους των αποτελεσμάτων της αναζήτησης στο Google για τους όρους «Μέσοι χρόνοι» και «Μεσαίοι χρόνοι»].
 
Όσον αφορά την ουσία της συζήτησης διαγραφής ή όχι του λήμματος, συμφωνώ με όσους επιχειρηματολογούν υπέρ της διαγραφής του λήμματος. Το λήμμα δεν είναι απλώς «[[:en:Wikipedia:Content_forking#Acceptable_types_of_forking|fork]]», αποδεκτή, δηλαδή, διακλάδωση ενός άλλου λήμματος ή εκτενέστερη ανάπτυξη μίας ενότητας ενός λήμματος που τηρεί τις βασικές πολιτικές της εγκυκλοπαίδειας και η οποία υπάρχει εν περιλήψει σε άλλο λήμμα της εγκυκλοπαίδειας, αλλά αποτελεί εμφανέστατο [[:en:WP:POVFORK]], πρόκειται, δηλαδή, για ένα άρθρο που έχει δημιουργηθεί για να προωθήσει μία ορισμένη [[ΒΠ:ΟΥΔ|μεροληπτική]] (και εν προκειμένω μειονοτική μεταξύ των ερευνώντων το φαινόμενο του εθνικισμού) άποψη. Σύμφωνα με τον τίτλο του, το θέμα του λήμματος υποτίθεται ότι είναι το φαινόμενο του εθνικισμού κατά το Μεσαίωνα. Ωστόσο, υπάρχει φυσικά αντίλογος στην άποψη την οποία προωθεί το λήμμα, τον οποίο δε μερίμνησε να προσθέσει στο λήμμα αυτό ο συντάκτης του, και δεν τεκμηριώνεται ότι οι πλείονες των μελετητών της συλλογικής ταυτότητας των μεσαιωνικών κοινωνιών και του φαινομένου του εθνικισμού εντοπίζουν την εμφάνιση του εθνικισμού πριν την όψιμη φάση της πρώιμης νεώτερης εποχής. (Βλ. π.χ. Philip Gorski (2006), "Pre-modern Nationalism: An Oxymoron? The Evidence from England." στο ''The SAGE Handbook of Nations and Nationalism'' (Λονδίνο: SAGE) σελ. 143-156144: "The modernists have not fled the attack [όσων ανιχνεύουν την ύπαρξη του εθνικισμού πριν τη νεωτερικότητα]. Most (though not all) have stood their ground, arguing that pre-modern nationalism is not genuine nationalism, but something different or lesser: „national identity‟, „national consciousness‟, „national sentiment‟, or „nationalist discourse‟ perhaps, but not nationalism in the strict sense. The premodernists counter that pre-modern nationalism is neither different nor lesser and that it meets the very definitional criteria laid out by the modernists themselves.")
 
Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό στο λήμμα "Εθνικισμός", νομίζω ότι είναι σημαντικό να μη χρησιμοποιηθούν οι αναφορές σε δευτερογενή έργα ώστε να κατασκευάσουν μία παρουσίαση της σύγχρονης επιστημονικής συζήτησης σύμφωνα με την -αμφίβολης αξιοπιστίας- προσωπική οπτική του καθενός, αλλά να διαμορφωθεί αυτή η παρουσίαση με βάση την παρουσίαση της επιστημονικής συζήτησης σε αξιόπιστες πηγές. Θα πρέπει να ληφθεί, ακόμα, υπόψη, ότι το ζήτημα της ύπαρξης προνεωτερικού εθνικισμού μέριμνα ώστε να παρουσιαστεί το ζήτημα σε έκταση που καταλαμβάνει στη σχετική περί εθνικισμού συζήτηση. Χονδροειδώς και ενδεικτικά αναφέρω ότι το σχετικό κεφάλαιο καταλαμβάνει έκταση περίπουσχεδόν 15 σελίδων στο εγχειρίδιο περί εθνών και εθνικισμού στο οποίο παρέπεμψα στην παραπάνω παράγραφο του μηνύματός μου, συνολικής έκτασης άνω των πεντακοσίων σελίδων.
 
Η προσθήκη στο λήμμα αυτό του αντιλόγου για τη φύση της ταυτότητας των ατόμων των μεσαιωνικών κοινωνιών με τρόπο ώστε να παρουσιάζονται όλες οι σχετικές επιστημονικές θέσεις θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός εντελώς διαφορετικού λήμματος πιθανώς με την ονομασία «Συλλογικές ταυτότητες στο Μεσαίωνα» -- και όχι με κάποιον τίτλο «Απόψεις ακαδημαϊκών περί εθνικισμού στους Μεσαίους Χρόνους», μιας και (i) οι academics λέγονται στα ελληνικά πανεπιστημιακοί, ενώ ακαδημαϊκοί λέγονται τα μέλη π.χ. της Ακαδημίας Αθηνών, (ii) οι επιστήμονες που αποτελούν συγγραφείς αξιόπιστων για τη Γουικιπαίδεια πηγές, κινούνται ως επί το πλείστον, αλλά όχι καθολικά, στον ακαδημαϊκό χώρο, (iii) ο τίτλος θα επικεντρώνει μεροληπτικά σε μία όψη της σχετικής επιστημονικής συζήτησης, (iv) είναι κατ' αρχήν περιττό να δηλώνεται στον τίτλο ενός εγκυκλοπαιδικού λήμματος ότι παρουσιάζει πορίσματα επιστημονικών ερευνών. Σημειώνω ακόμη ότι η πρόταση του τίτλου αυτού από τον Skylax30 φαίνεται σε κάποιο βαθμό να φανερώνει τη θεώρηση των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων ως αθροίσματος "απόψεων" (ισόκυρων και ισοδύναμων?) αντί για την επιστημονική παρουσίαση ενός *θέματος*. Πάντως, στο λήμμα στο οποίο θα είχαν θέση οι θέσεις των επιστημόνων που έχουν αθροιστεί στο λήμμα αυτό θα παρουσιάζονταν ως μέρος *μίας* οπτικής η οποία έχει δεχτεί αρνητική κριτική και απορρίπτεται από το σημαντικότερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας.
10.524

επεξεργασίες