Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα»

Οι αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ (νυν ΕΘΑΑΕ) αποτελούν έγκυρες πηγές πληροφορίας για τα ΑΕΙ / Η εξέλιξη των νέων Πανεπιστημίων (ΠΑΔΑ, ΕΛΜΕΠΑ) που προέκυψαν από τα πρώην ΤΕΙ Αθηνών, Πειραιά και Κρήτης την περίοδο 2018-2019 πρέπει να καταγραφεί / Προσθήκη ΑΣΠΑΙΤΕ στα ΑΕΙ
(Οι αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ (νυν ΕΘΑΑΕ) αποτελούν έγκυρες πηγές πληροφορίας για τα ΑΕΙ / Η εξέλιξη των νέων Πανεπιστημίων (ΠΑΔΑ, ΕΛΜΕΠΑ) που προέκυψαν από τα πρώην ΤΕΙ Αθηνών, Πειραιά και Κρήτης την περίοδο 2018-2019 πρέπει να καταγραφεί / Προσθήκη ΑΣΠΑΙΤΕ στα ΑΕΙ)
{{πηγές|11|04|2015}}
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ονομάζονται '''Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα''' ('''ΑΕΙΑ.Ε.Ι.''') ονομάζονταικαι τααπό εκπαιδευτικάτο ιδρύματα2001 πουδιακρίνονται παρέχουνσε ανώτατηΠανεπιστήμια εκπαίδευσηκαι [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα | Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα]]. Τα ΑΕΙ είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα ενώ ο έλεγχος ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται από μία εθνική ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την ΑΔΙΠΑ.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση).<ref name="HQA External evaluation reports of Institutions">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/el/basic-page/619/ektheseis-exoterikis-axiologisis-idrymaton |title=ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Α.Ε.Ι. |publisher=Α.ΔΙ.Π |language=en |date=2016 |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/2019041008532420180103073101/httpshttp://www.adip.gr/elgr/basicinsteval-page/619/ektheseis-exoterikis-axiologisis-idrymatonreports.php |archivedate=2019-04-102018 |url-status=dead }}</ref> <ref name="HQA External evaluation reports of Departments">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/el/external-evaluation-reports |title=ΑΔΙΠ – Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων και Σχολών |publisher=Α.ΔΙ.Π |language=en |date=2014 |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190410085553/https://www.adip.gr/el/external-evaluation-reports |archivedate=2019-04-10 |url-status=dead }}</ref> <ref name="EEP - Prosonta">{{Cite web|url=http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels |title=Επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων – ΔΟΑΤΑΠ |language=el |date=2018 |publisher=www.eoppep.gr}}</ref> <ref name="DOATAP - Tertiary">{{Cite web|url=http://www.doatap.gr/gr/trito.php |title=Δομή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΟΑΤΑΠ |language=el |date=2018 |publisher=www.doatap.gr}}</ref> <ref name="EOPPEP - Tertiary">{{Cite web|url=http://proson.eoppep.gr/el/EducationalSectors/Details/50 |title=Εκπαιδευτικός Τομέας: Ανώτατη Eκπαίδευση |language=el |date=2018 |publisher=proson.eoppep.gr}}</ref>
 
Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται <u>η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία</u>, καθώς και <u>η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών</u>.
 
α) τον '''Πανεπιστημιακό τομέα''', ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
β) τον '''Τεχνολογικό τομέα''', ο οποίος περιλαμβάνει και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
 
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ==
Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην [[Ελλάδα]] είναι δημόσια.<ref name="Study in Greece MINEDU">{{Cite web|url=https://el.studyingreece.edu.gr/ |title=Σπουδές στην Ελλάδα – πύλη Υπουργείου Παιδείας |publisher=studyingreece.edu.gr |language=el |date=2019}}</ref> <ref name="University Departments FEK MINEDU">{{Cite web|url=https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2_7_19antistoihies.pdf |title=ΦΕΚ – Αντιστοιχίες τμημάτων Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 |publisher=www.minedu.gov.gr |language=el |date=2019}}</ref>
 
Η φοίτηση στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές είναι τετραετής, εκτός από τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών, τα Τμήματατμήματα των Γεωπονικών Σχολών, τηντα τμήματα Οδοντιατρικής και ΟδοντιατρικήΦαρμακευτικής, τη ΦαρμακευτικήΣχολή Καλών Τεχνών και την Καλών ΤεχνώνΑΣΠΑΙΤΕ, στις οποίες είναι πενταετής, ενώ στηνστις ΙατρικήΙατρικές ΣχολήΣχολές η φοίτηση είναι εξαετής.
 
# [[Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών]] (Α.Σ.Κ.Τ.) <ref name="HQA External Evaluation Report ASFA">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_school_of_fine_arts.pdf |title=ΑΣΚΤ – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr }}{{Dead link|date=Δεκέμβριος 2019 }}"''Specific POSITIVE points: Excellent facilities both in terms of office space but also laboratories. Excellent International Reputation that should be retained and expanded. High expertise of academic staff in the disciplines they teach and practise and good standards of students. Very good connections with the cultural and social organizations of the country. An excellent network of art stations/residency (labs) in very inspiring locations (e.g. Ydra, Myconos, Delphi, Rethimno etc) across Greece open also to international artists. Specific NEGATIVE points: Due to current lab membership structure, students are not exposed to experiences of different kinds of art expression. Low presence of external visiting academics. To increase the exposure of students to experiences of different kinds of art expression through stronger collaboration of different labs and the presence of a core group of courses at the earlier years of the program. Collaborations could extend to other art schools (e.g. dance, music, performance etc.). Through the existing strong international reputation and links of ASFA with other international art schools to encourage the exchange of academic staff.''"</ref>
#[[Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος]] ([[Αγγλική γλώσσα|Αγγλικά]]: International Hellenic University, IHU) <ref name="HQA External Evaluation Report IHU">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_international_hellenic_university.pdf|title=Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης|date=2015|publisher=www.adip.gr|language=en|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190531220328/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_international_hellenic_university.pdf|archivedate=2019-05-31|accessdate=2019-07-15|6=|url-status=dead}}"''IHU should intensify efforts for the recruitment of international students. Some study programmes are rather overspecialized. A crucial step for the IHU’s future development would be to improve and expand the university campus. For this reason it is important that IHU acquires the ownership of the campus and buildings.''"</ref>
# [[Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]] (Ε.Μ.Π.) <ref name="HQA External Evaluation Report NTUA">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_ntua.pdf |title=ΕΜΠ – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr |6= |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190603194156/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_ntua.pdf |archivedate=2019-06-03 |url-status=dead }}"''For the most part, NTUA appears to be well organized. It enjoys outstanding reputation thanks to a subset of its top-notch students and faculty that pursue a broad range of high-caliber research. Over the years, such a top-notch human capital has made major contributions to the Nation, and serves as shining ambassadors of Greek Science and Technology worldwide.''"</ref>
# [[Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο]] (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) (πρώην [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης|Τ.Ε.Ι. Κρήτης]]) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report TEICrete">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_crete.pdf |title=Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}"''TEI Crete is blessed with a number of highly qualified academic faculty with internationally recognized research outputs.In general terms, there is a healthy underdog mentality to strive for improvement in research output and the institution appears to have a competitive status vis-à-vis other institutions. By design, the TEI of Crete overall deviates grossly from "model 1 campus/HEI". The Institution needs to resolve the inconsistencies in operations created by the dispersal of academic departments in different geographical areas. The mission of the Institution should be stated concisely.''"</ref>
# [[Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο]] (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
# [[Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Γ.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report AUA">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_agricultural_university_of_athens_.pdf |title=Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr |6= |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190712192548/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_agricultural_university_of_athens_.pdf |archivedate=2019-07-12 |url-status=dead }}"''The EEC was impressed by the high quality of undergraduate and postgraduate programs and faculty research. AUA is committed to competitive research and extension activities in both scientifically and economically important areas, notably in agriculture, food science and natural resource management.''"</ref>
#[[Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Ε.Κ.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Report NKUA UoA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_ekpa.pdf|title=ΕΚΠΑ – Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ|date=2015|publisher=www.adip.gr|language=en|6=|accessdate=2019-07-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190712192550/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/27/619-final_external_evaluation_report_ekpa.pdf|archivedate=2019-07-12|url-status=dead}}"''The EEC’s assessment is that UOA is worthy of merit. In view of the fact that a mandatory legal review is absent, the EEC suggests that an annual self-evaluation by the faculty member be implemented, followed by a collegial session with an appropriate peer-group for discussion and self-reflection. Similar procedures need to be implemented for all ranks of professorial and administrative staff. The EEC recommends that UOA develop a common template of a syllabus with minimum requirements and expectations for each course (including the grading procedures, content, learning outcomes, etc.). Beyond that, the faculty should be able to add whatever additional information they deem relevant for their classes. We conclude by pointing out that the recommendations indicated in our report are intended as ways to improve an already excellent Institution. The culture of excellence in research and teaching that the Institution has established for itself was appreciated by every member of the EEC.''"</ref>
#[[Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής]] (ΠΑ.Δ.Α.) (συνένωση του [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας|Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας]] και του [[Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα|Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.]]) <ref name="HQA External Evaluation Report TEIATH">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_athens.pdf |title=TEI of Athens – External Evaluation Report of Institution |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr |access-date=2019-07-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190531220256/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_athens.pdf |archive-date=2019-05-31 |url-status=dead }}"''The EEC has reached the conclusion that TEI-A is operating at a level of excellence that transcends expectations, with great enthusiasm and commitment. However, there are specific points of criticism that have been specifically addressed in this report. The EEC believes that by considering our suggestions TEI-A has an opportunity to set a national or even European standard in the field of higher technological education.''"</ref> <ref name="TEIATH - MODIP">{{cite web|url=http://modip.teiath.gr/wp-content/uploads/2015/12/10.12.15_%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%A4%CE%95%CE%99_%CE%91_.pdf |title=TEI of Athens – Internal Evaluation Report 2009-2013 |publisher=modip.teiath.gr |language=el |date=}}</ref> <ref name="HQA External Evaluation Report TEIPIR">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_piraeus.pdf |title=TEI of Piraeus – External Evaluation Report |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr |access-date=2019-07-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190531220907/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/54/622-final_external_evaluation_report_tei_of_piraeus.pdf |archive-date=2019-05-31 |url-status=dead }}"''PUAS is a modern, forwarding looking institution with a clear vision, committed to a process of continuous improvement. Recent successes in developing a research culture and running a wide range of MSc programs have paved the way for the potential introduction of third-cycle degree programs.''"</ref> <ref name="TEIPIR - MODIP">{{cite web |url=http://www.teipir.gr/pdf/10_14/autoaxiolog.pdf |title=TEI of Piraeus – Internal Evaluation Report |publisher=modip.teipir.gr |language=el |date=2014 |access-date=2019-07-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180406101933/http://www.teipir.gr/pdf/10_14/autoaxiolog.pdf |archive-date=2018-04-06 |url-status=dead }}</ref>
#[[Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής]] (ΠΑ.Δ.Α.)
# [[Πανεπιστήμιο Πατρών]] <ref name="HQA External Evaluation Report UPatras">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/06/619-final_external_evaluation_report_university_of_patras.pdf |title=Πανεπιστήμιο Πατρών – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr |6= |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190410084933/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/06/619-final_external_evaluation_report_university_of_patras.pdf |archivedate=2019-04-10 |url-status=dead }}"''The EEC evaluated and scored according to our estimate of where UPatras stands in relation to our understanding of an international norm of excellence. Although we are conscious of the severe constraints imposed by the Greek State, we have not used them as an excuse for not identifying areas of improvement. Please note that an EEC member gave a worthy of merit vote by taking into account with a heavier weight the negative influence of the external environment on the ability to plan, strategise and operate.''"</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Κρήτης]] <ref name="HQA External Evaluation Report UOC">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_university_of_crete.pdf |title=Πανεπιστήμιο Κρήτης – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2015 |publisher=www.adip.gr |6= |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190531220513/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_university_of_crete.pdf |archivedate=2019-05-31 |url-status=dead }}"''Overall, the external evaluation committee was impressed by the commitment to excellence permeating all levels of the institution. For a relatively new university, UoC has made remarkable achievements in the Greek academic world and beyond. While there is a general acceptance of both internal and external evaluation, the institution needs to develop “tighter” formal processes for monitoring and recording the progress and implementation of changes. The institution needs to consider introducing mechanisms to further support faculty development and move expeditiously to further communicate and develop the strategic goals associated with the “2020-2025” vision statement.''"</ref>
# [[Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο]] <ref name="HQA External Evaluation Reports HUA">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_harokopio_university.pdf |title=Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190531220550/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_harokopio_university.pdf |archivedate=2019-05-31 |url-status=dead }}"''Consistently with its vision, Harokopio University addresses scientific areas that serve society, health education, technology and the environment. In considering further growth and academic development, the university should engage in more in-depth planning.''"</ref>
# [[Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο]] (Ε.Α.Π.) <ref name="HQA External Evaluation Report HOU">{{Cite web |url=https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_hellenic_open_university.pdf |title=Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr |accessdate=2019-07-15 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20190531220711/https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/25/622-final_external_evaluation_report_hellenic_open_university.pdf |archivedate=2019-05-31 |url-status=dead }}"''HOU is a unique institution of HEI in Greece, offering distance learning degrees. The EEC has reached the conclusion that HOU meets our expectations in pursuing its academic and social mission. There is much that has been accomplished thus far and is now at a turning point that provides opportunities for strategic initiatives that will further raise its profile in Greece and abroad. HOU should consider raising the standard of its educational material and making it available in the open market.''"</ref>
# [[Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]] (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) <ref name="HQA External Evaluation Report ASPETE">{{Cite web |url=http://www.adip.gr/gr/insteval-reports.php |title=ΑΣΠΑΙΤΕ – Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr |date=2016 |language=en |archive-url=https://web.archive.org/web/20180103073101/http://www.adip.gr/gr/insteval-reports.php |archive-date=2018 |url-status=dead}}"''Several research units at ASPETE are productive, visible, and deliver good-quality research. However, strategic planning designed with clear goals and timetables, though considered as crucial in all aspects, does not exist at the moment. There is no coherent research orientation as a whole and research policy.''"</ref>
 
== Καταργήσεις και Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων ==
 
== Δείτε επίσης ==
* [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα | Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα ]]
* [[Κατάλογος ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα]]
* [[Κατάλογος ελληνικών τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης | Κατάλογος Τμημάτων Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα]]
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
* [https://www.ethaae.gr/el/ethaae/about-hahe ΕΘΑΑΕ – Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης] (πρώην ΑΔΙΠ) {{gr}} {{en}}
* [https://web.archive.org/web/20180120115247/http://www.adip.gr/gr/index.php ΑΔΙΠ – Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση] {{gr}} {{en}}
* [https://el.studyingreece.edu.gr/ Σπουδές στην Ελλάδα – Πύλη Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας] {{gr}} {{en}}
* [https://eudoxus.gr/ ΕΥΔΟΞΟΣ – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων]
38

επεξεργασίες