Παραγοντικό: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

rv kai λαθος και αναφέρεται παραπάνω
μ (Επεξεγήση)
(rv kai λαθος και αναφέρεται παραπάνω)
 
'''ν!/!ν=[1•(ν-χ)•...•(ν-2)•(ν-1)•ν]•[1•(ν-χ)•...•(ν-2)•(ν-1)•ν] ή ν!/!ν=[1•(ν-χ)•...•(ν-2)•(ν-1)•ν]^2 ή ν!/!ν=ν!^2'''
•Συμβατικά !10=1 και !01=αόριστο1
 
•Συμβατικά !1=1 και !0=αόριστο
 
==Εξωτερικοί σύνδεσμοι==