Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος του Ντρε»

μ
{{familytree/start}}
{{familytree | ΛΣΤ | | | | |ΛΣΤ=[[Λουδοβίκος ΣΤ΄ της Γαλλίας|Λουδοβίκος ΣΤ΄]]<br>βασ. της Γαλλίας<br>[[Οίκος των Καπετιδών|ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΙΔΩΝ]]}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| |}}
{{familytree | ΛοΖ | | ΡοΑ |ΛοΖ=[[Λουδοβίκος Ζ΄ της Γαλλίας|Λουδοβίκος Ζ΄]]<br>βασ. της Γαλλίας|ΡοΑ=[[Ροβέρτος Α΄ του Ντρε|Ροβέρτος Α΄]]<br>κόμης του Ντρε<br>'''ΟΙΚΟΣ ΝΤΡΕ'''}}
{{familytree | |!| | | |)|-|-|-|.| }}.
{{familytree | ΦιΒ | | ΡοΒ | | Φιλ |ΦιΒ=[[Φίλιππος Β΄ της Γαλλίας|Φίλιππος Β΄]]<br>βασ. της Γαλλίας|ΡοΒ=[[Ροβέρτος Β΄ του Ντρε|Ροβέρτος Β΄]]<br>κόμης του Ντρε|Φιλ=[[Φίλιππος του Ντρε|Φίλιππος]]<br>επίσκοπος του Μπωβαί}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | ΡοΓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Πετ | | Ερρ | | Ιωα |ΡοΓ=[[Ροβέρτος Γ΄ του Ντρε|Ροβέρτος Γ΄]]<br>κόμης του Ντρε|Πετ=[[Πέτρος Α΄ της Βρετάνης|Πέτρος Α΄]]<br><small>σύζ. [[Αλίκη της Βρετάνης|Αλίκη των Τρουά]]<br>δούκισσα της Βρετάνης<br></small>ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΕΤΑΝΗΣ|Ερρ=[[Ερρίκος του Ντρε|Ερρίκος]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ρέιμς|Ιωα=[[Ιωάννης του Μπραιν|Ιωάννης]]<br>κόμης του Βιέν & του Μακόν}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| |}}
{{familytree | | | | | ΙωΑ | | Ιων | | | | | | | | | | | | | | Ινς |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Ντρε|Ιωάννης Α΄]]<br>κόμης του Ντρε|Ινς=[[Ιωάννης Α΄ της Βρετάνης|Ιωάννης Α΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|Ιων=[[Ιωάννης Α΄ του Μονφόρ|Ιωάννης Α΄]]<br>κόμης του Μονφόρ<br>[[Οίκος του Μονφόρ-λ'Αμωρί]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | ΡοΔ |~| Βεα | | | | | | | | | | | | | | ΙωΒ |ΡοΔ=[[Ροβέρτος Δ΄ του Ντρε|Ροβέρτος Δ΄]]<br>κόμης του Ντρε|ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Βρετάνης|Ιωάννης Β΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|Βεα=[[Βεατρίκη του Μονφόρ|Βεατρίκη]]<br>κόμισσα του Μονφόρ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | ΙωΒ | | Γιο |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~| Αρθ | | Ινς |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Ντρε|Ιωάννης Β΄]]<br>κόμης του Ντρε|Αρθ=[[Αρθούρος Β΄ της Βρετάνης|Αρθούρος Β΄]]<br>δούκας της Βρετάνης<br><small>σύζ.1.Μαρία του Λιμόζ|Ινς=[[Ιωάννης της Βρετάνης|Ιωάννης]]<br>κόμης του Ρίτσμοντ|Γιο=2.[[Γιολάντα του Ντρε, βασίλισσα της Σκωτίας|Γιολάντα]]<br>κόμισσα του Μονφόρ}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| }}
{{familytree | ΡοΕ | | ΙνΓ | | Πετ | | ΙωΒ | | ΙωΓ | | Γκυ | | Ινς |ΡοΕ=[[Ροβέρτος Ε΄ του Ντρε|Ροβέρτος Ε΄]]<br>κόμης του Ντρε|ΙνΓ=[[Ιωάννης Γ΄ του Ντρε|Ιωάννης Γ΄]]<br>κόμης του Ντρε|Πετ=[[Πέτρος του Ντρε|Πέτρος]]<br>κόμης του Ντρε|ΙωΒ=[[Ιωάννα Β΄ του Ντρε|Ιωάννα Β΄]]<br>κόμισσα του Ντρε<br><small>σύζ. Λουδοβίκος Α΄<br>υποκόμης του Τουάρ|ΙωΓ=(1) [[Ιωάννης Γ΄ της Βρετάνης|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|Γκυ=(1) Γκυ<br>κόμης του Παντιέβρ|Ινς=(2) [[Ιωάννης του Μονφόρ|Ιωάννης]]<br>κόμης του Μονφόρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΦΟΡ<br><small>σύζ. [[Ιωάννα της Φλάνδρας, δούκισσα της Βρετάνης|Ιωάννα της Φλάνδρας]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | Ιωα | | ΙωΔ |ΙωΑ=[[Ιωάννα Α΄ του Ντρε|Ιωάννα Α΄]]<br>κόμισσα του Ντρε|Ιωα=[[Ζαν ντε Παντιέβρ|Ιωάννα]]<br>δούκισσα της Βρετάνης<br><small>σύζ. [[Κάρολος, δούκας της Βρετάνης|Κάρολος]]<br>[[Οίκος του Σατιγιόν]]|ΙωΔ=[[Ιωάννης Δ΄ της Βρετάνης|Ιωάννης Δ΄]]<br>δούκας της Βρετάνης,<br>κόμης του Μονφόρ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | ΑρΓ | | Ριχ |ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ της Βρετάνης|Ιωάννης Ε΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|ΑρΓ=[[Αρθούρος Γ΄ της Βρετάνης|Αρθούρος Γ΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|Ριχ=[[Ριχάρδος του Ετάμπ|Ριχάρδος]]<br>κόμης του Μονφόρ<br><small>σύζ. κόμισσα του Ετάμπ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΦρΑ | | ΠεΒ | | Ζιλ | F| ΦρΒ |ΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Βρετάνης|Φραγκίσκος Α΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|ΠεΒ=[[Πέτρος Β΄ της Βρετάνης|Πέτρος Β΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β΄ της Βρετάνης|Φραγκίσκος Β΄]]<br>δούκας της Βρετάνης|Ζιλ=[[Ζιλ της Βρετάνης|Ζιλ]]<br>κύριος του Σαντοσέ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | !| | | | | | | | | | :| |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |Μαρ | ~| ~| ~| ~| ~| ~| ~| ~| J| Ανν |Μαρ=[[Μαργαρίτα Ανντης Βρετάνηw|Μαργαρίτα]]|Ανν=[[Άννα της Βρετάνης|Άννα]]<br>δούκισσα της Βρετάνης<br><small>σύζ. 1.[[Μαξιμιλιανός Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Μαξιμιλιανός Α΄ των Αψβούργων]]<br>2.[[Κάρολος Η΄ της Γαλλίας]]<br>3.[[Λουδοβίκος ΙΒ΄ της Γαλλίας]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κλω |Κλω=''(3)[[Κλαυδία της Γαλλίας|Κλώντια Βαλουά]]<br>δούκισσα της Βρετάνης<br><small>σύζ. [[Φραγκίσκος Α΄ της Γαλλίας|Φραγκίσκος Α΄ των Βαλουά]]<br>βασ. της Γαλλίας''}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| }}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | ΕρΒ |Φρα=''[[Φραγκίσκος της Γαλλίας (1518-1536)|Φραγκίσκος Γ΄ των Βαλουά]]<br>δούκας της Βρετάνης''|ΕρΒ=''[[Ερρίκος Β΄ της Γαλλίας|Ερρίκος Β΄ των Βαλουά]]<br>βασ. της Γαλλίας''}}
{{familytree/end}}
98.613

επεξεργασίες