Οίκος της Μπραγκάνσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree | | | | | ΙωΓ | | Ερρ | | Εδο | | | | | | Ιακ | | Διο |ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Γ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Ερρ=[[Ερρίκος της Πορτογαλίας|Ερρίκος]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Εδο=[[Εδουάρδος του Γκιμαράες|Εδουάρδος]]<br>δούκας του Γκιμαράες|Ιακ=[[Ιάκωβος της Μπραγκάνσα|Ιάκωβος]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα|Διο=[[Διονύσιος του Λέμος|Διονύσιος]]<br>κόμης του Λέμος}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|!|-|-|-|.| }}
{{familytree | | | | | Τζο | | | | | | Αικ |~|~|7| | | ΘεΑ |~| Ισα | | Κων |Τζο=[[Ιωάννης Εμμανουήλ της Πορτογαλίας|Ιωάννης-Εμμανουήλ]]<br>πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Αικ=[[Αικατερίνη, δούκισσα της Μπραγκάνσα|Αικατερίνη]]|ΘεΑ=[[Θεοδόσιος Α΄ της Μπραγκάνσα|Θεοδόσιος Α΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα|Ισα=Ισαβέλλα|Κων=[[Κωνσταντίνος της Μπραγκάνσα|Κωνσταντίνος]]<br>αντιβασιλιάς της Πορτογαλικής Ινδίας}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |:| | | |!| }}
{{familytree | | | | | Σεβ | | | | | | | | | | |L|~|~| ΙωΑ |Σεβ=[[Σεβαστιανός της Πορτογαλίας|Σεβαστιανός]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Μπραγκάνσα|Ιωάννης Α΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}