Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Εκπαίδευση στην Ελλάδα»

μ
Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 2A02:587:9B0A:E600:9821:5BD7:A07A:3918 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό CubicStar
μ (Αναστροφή της επεξεργασίας από τον 2A02:587:9B0A:E600:9821:5BD7:A07A:3918 (συνεισφ.), επιστροφή στην τελευταία εκδοχή υπό CubicStar)
Ετικέτα: Επαναφορά
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην [[Ελλάδα]] αποτελείται από το [[Νηπιαγωγείο]], το οποίο διαρκεί ένα με δύο χρόνια, και το [[Δημοτικό σχολείο]], το οποίο εκτείνεται σε έξι τάξεις: Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ' (ηλικίες 6 ως 12 ετών). Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι πλέον υποχρεωτική. Στα πρώτα δύο χρόνια του Δημοτικού τα παιδιά δεν βαθμολογούνται επισήμως. Κυριαρχεί η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς πληροφορούνται για την επίδοση των παιδιών τους μέσω προφορικής επικοινωνίας με τους δασκάλους.
 
Η βαθμολογία ξεκινάει από την Γ' τάξη. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση, σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμολογίας. Στις Ε' και ΣΤ' τάξεις προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμολογίας, η οποία είναι λεκτική και αριθμητική. Το πέρασμα από τη μία τάξη στην άλλη, μετά την προαγωγή του μαθητή, είναι αυτόματο. Στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία. Ένας μαθητής είναι δυνατόν να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.
Το πέρασμα από τη μία τάξη στην άλλη, μετά την προαγωγή του μαθητή, είναι αυτόματο. Στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία. Ένας μαθητής είναι δυνατόν να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.
 
 
'''ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ'''
 
 
'''Νηπιαγωγείο''' (ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση)
 
Προνήπιο, 4 - 5 ετών
 
Νήπιο, 5 - 6 ετών(σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως επανάληψη στην ίδια τάξη λόγω σοβαρού προβλήματος που πιστοποιείται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ δύναται να είναι έως 7 ετών)
 
 
 
'''Δημοτικό Σχολείο''' (ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση)
 
Α' τάξη, 6 - 7 ετών
 
Β' τάξη, 7 - 8 ετών
 
Γ' τάξη, 8 - 9 ετών
 
Δ' τάξη, 9 - 10 ετών
 
Ε' τάξη, 10 - 11 ετών
 
ΣΤ' τάξη 11 - 12 ετών(σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως επανάληψη στην ίδια τάξη δύναται να είναι έως 16 ετών)
 
 
Παρατήρηση:Σύμφωνα με το Π.Δ 79/2017 και τον νόμο 1566/1985 όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία δύναται η φοίτηση να παραταθεί για ένα χρόνο(δηλαδή μέχρι έως 7 ετών λόγω σοβαρού προβλήματος που πιστοποιείται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ ή επειδή το νήπιο έκανε πάνω από 100 απουσίες). Όσον αφορά τα Δημοτικά Σχολεία οι μαθητές που δεν πληρούν τα βαθμολογικά και αξιολογικά κριτήρια δύναται να επαναλαμβάνουν την τάξη και το όριο ηλικίας για φοίτηση στο δημοτικό σχολείο ορίζεται το 16ο έτος της ηλικίας του. Από εκεί και μετά εγγράφεται αυτομάτως και αυτεπαγγέλτως στο γυμνάσιο(κατά προτίμηση σε Εσπερινό Γυμνάσιο λόγω της ηλικίας του αλλά παρόλα αυτά μπορεί να εγγραφεί και σε ημερήσια γυμνάσια μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του).
 
==Δευτεροβάθμια εκπαίδευση==
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δύο βαθμίδες. Πρώτα είναι το [[Γυμνάσιο]], ένα υποχρεωτικό σχολείο διάρκειας τριών ετών, μετά από το οποίο οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν είτε το [[Λύκειο]] είτε [[ΙΕΚ|επαγγελματική εκπαίδευση]]. Το Λύκειο δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 
Η μετάβαση από το Δημοτικό στο [[Γυμνάσιο]] γίνεται κατόπιν εγγραφής. Επίσης, η επιλογή γυμνασίου από το σχολείο γίνεται με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση των μαθητών, και αυτό γίνεται μερικούς μήνες πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.
 
'''ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ'''
 
'''Γυμνάσιο''' (ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση)
* Β' τάξη, 16 - 17 ετών
* Γ' τάξη, 17 - 18 ετών
 
 
Παρατήρηση:Εφόσον ένας μαθητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επαναλάβει την ίδια τάξη είτε στην ίδια βαθμίδα είτε στην προηγούμενη βαθμίδα(πχ επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος) δύναται να φοιτήσει στην τάξη αυτή και πέρα των παραπάνω ενδεικτικών ηλικιακών ορίων. Όμως σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ανηλίκου μαθητή σε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιστρέψει σε αυτή ως ενήλικος αυτός δεν γίνεται δεκτός διότι καταρχάς ενήλικοι μαθητές δεν είναι δεκτοί σε ημερήσια σχολεία και εγγράφονται σε εσπερινά σχολεία(αν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέψουν) ή σε περίπτωση ανηλίκου μαθητή γυμνασίου που διέκοψε την φοίτηση του και συνεχίζει την φοίτηση του ως ενήλικος δύναται να εγγραφεί και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Για την εγγραφή σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν υφίσταται όριο ηλικίας επομένως για τα εσπερινά σχολεία και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν ισχύουν τα παραπάνω ηλικιακά όρια
 
Η Α' τάξη, τόσο του Γενικού όσο και του Επαγγελματικού Λυκείου, θεωρείται τάξη αποκλειστικά Γενικής Παιδείας. Στη Β' Τάξη Γενικού Λυκείου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών. Στη Γ' τάξη Γενικού Λυκείου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών, Θετικών, Επιστημών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Υπάρχουν όμως και μαθήματα Γενικής Παιδείας και στις δύο τάξεις. Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με την επιτυχία των μαθητών στις [[πανελλήνιες εξετάσεις]] που διεξάγονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
==Τριτοβάθμια εκπαίδευση==
Η τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα [[Κατάλογος πανεπιστημίων στην Ελλάδα|Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία]] (ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα), τα [[Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα]] (ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα) και τις [[Κατάλογος πανεπιστημίων στην Ελλάδα|Ακαδημίες]], οι οποίες κυρίως καλύπτουν τον στρατό και τον κλήρο. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τυπικά κρατούν για τέσσερα χρόνια (πέντε στα πολυτεχνεία και σε κάποιες τεχνικές ή καλλιτεχνικές σχολές, έξι στις ιατρικές σχολές), ενώ τα [[μεταπτυχιακά]] διαρκούν από ένα ως δύο χρόνια, και τα [[διδακτορικά]] από τρία ως έξι χρόνια.
 
 
Σημειώνεται ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υφίσταται ηλικιακό όριο και μπορούν να εγγράφονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άτομα από 18 ετών και άνω και εφόσον επέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις
 
==Ιδιωτική Εκπαίδευση==
33.633

επεξεργασίες