Ελένα της Βουλγαρίας, αυτοκράτειρα της Σερβίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων