Ισαβέλλα Αλφόνσα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων