Μαρία της Καστίλης, βασίλισσα της Αραγωνίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων