Σουζάνα της Βουρβόνης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων