Συζήτηση:Αυτοκινητάμαξα σειράς 520 ΤΡΑΙΝΟΣΕ (AEG DE IC-2000N): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Ο JTE Dimandix μετακίνησε τη σελίδα Συζήτηση:Αυτοκινητάμαξα σειράς 520 ΤΡΑΙΝΟΣΕ (AEG DE IC-2000N) στη Συζήτηση:Αυτοκινητάμαξα σειράς 520 ΟΣΕ (AEG DE IC-2000N) πάνω από την ανακατεύθυνση: Δεν υπάρχουν (ακόμη) τρένα που να φέρουν το λογότυπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ της συγκεκριμένης σειράς. Οπότε, δεν βγάζει νόημα η μετακίνηση.
(Ο JTE Dimandix μετακίνησε τη σελίδα Συζήτηση:Αυτοκινητάμαξα σειράς 520 ΤΡΑΙΝΟΣΕ (AEG DE IC-2000N) στη Συζήτηση:Αυτοκινητάμαξα σειράς 520 ΟΣΕ (AEG DE IC-2000N) πάνω από την ανακατεύθυνση: Δεν υπάρχουν (ακόμη) τρένα που να φέρουν το λογότυπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ της συγκεκριμένης σειράς. Οπότε, δεν βγάζει νόημα η μετακίνηση.)
Ετικέτα: Νέα ανακατεύθυνση
(Καμία διαφορά)