Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας»

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
(Αναίρεση έκδοσης 8277678 από τον 2A02:214C:8220:E400:D190:85FA:E217:C464 (Συζήτηση))
Ετικέτα: Αναίρεση
μ
 
=== Νομοθετικές Αρμοδιότητες ===
* να εκφωνήσειεκφωνεί, αν το κρίνει αναγκαίο, εναρκτήρια ομιλία στο Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ημέρα του νομοθετικού έτους,
* να καλείσυγκαλεί το κοινοβούλιο να ανταποκριθείΚοινοβούλιο, όταν είναι αναγκαίο,
* να εκδίδει νόμους,
* να επαναπροωθεί νόμουςψηφισμένα σχέδια νόμων στο κοινοβούλιο προς επανεξέταση,
* να προσφύγειπροσφεύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την ακύρωση ορισμένων διατάξεων ή το σύνολο των νόμων, διαταγμάτων που έχουν την ισχύ του νόμου, καθώς και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την αιτιολογία ότι είναι αντισυνταγματικές σεστον μορφήτύπο καιή στο περιεχόμενό της,
* να υποβάλει σε δημοψήφισμα, αν το κρίνει αναγκαίο, νομοθεσία σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος,
* να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την ακύρωση ορισμένων διατάξεων ή το σύνολο των νόμων, διαταγμάτων που έχουν την ισχύ του νόμου, καθώς και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την αιτιολογία ότι είναι αντισυνταγματικές σε μορφή και στο περιεχόμενό της,
* να προκηρύσσει νέες εκλογές για το κοινοβούλιο
 
=== Εκτελεστικές Αρμοδιότητες ===
* να υποδέχεται και να συναντά ξένους ηγέτες και διπλωμάτες
* να διορίζει και να δεχθείδέχεται την παραίτηση του πρωθυπουργού ,
* να διορίζει και να απολύει υπουργούς κατόπιν προτάσεως του πρωθυπουργού,
* να προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου ή να καλέσεισυγκαλεί το Συμβούλιο των Υπουργών να συνεδριάζει υπό την προεδρία του, όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο,
* να διορίζει μαζί με τον υπουργό εξωτερικών τους διπλωμάτες
* να διαπιστεύει τους αντιπροσώπους του τουρκικού κράτους σε ξένα κράτη,
* για τη διαπίστευση των εκπροσώπων του τουρκικού κράτους σε ξένα κράτη, και για να λάβειδέχεται τους αντιπροσώπους των ξένων κρατών που διορίζονται στη Δημοκρατία της Τουρκίας,
* να υπογράψειυπογράφει τα διατάγματα,
* να επικυρώσουνεπικυρώνει και να διαδόσουν τιςεκδίδει διεθνείς συνθήκες,
* να διοικεί τις ένοπλες δυνάμεις
* να εκπροσωπεί την ΑνώτατηςΑνώτατη ΣτρατιωτικήςΣτρατιωτική ΔιοίκησηςΔιοίκηση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων , εξ ονόματος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης,
* να διορίζει και να δεχθεί την παραίτηση του πρωθυπουργού ,
* να διορίζει καιτον ναΑρχηγό απολύειτου υπουργούς κατόπιν προτάσεως τουΓενικού πρωθυπουργούΕπιτελείου,
* να καλέσεισυγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να ανταποκριθεί,
* να προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου ή να καλέσει το Συμβούλιο των Υπουργών να συνεδριάζει υπό την προεδρία του, όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο,
* για τη διαπίστευση των εκπροσώπων του τουρκικού κράτους σε ξένα κράτη, και για να λάβει τους αντιπροσώπους των ξένων κρατών που διορίζονται στη Δημοκρατία της Τουρκίας,
* να επικυρώσουν και να διαδόσουν τις διεθνείς συνθήκες,
* να εκπροσωπεί την Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων , εξ ονόματος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης,
* να αποφασίσει σχετικά με την κινητοποίηση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων,
* να διορίζει τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου ,
* να καλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να ανταποκριθεί,
* να προεδρεύει του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας,
* να αποφασίσει σχετικά με την κινητοποίηση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων,
* να διακηρύξεικηρύξει στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και να εκδίδει διατάγματα που έχουν την ισχύ νόμου, με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών, υπό την προεδρία του,
* να υπογράψει διατάγματα,
* να διορίζει τα μέλη και οτον πρόεδροςπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Κράτους,
* να παράσχει πλήρη ή μερική επιείκεια, λόγω της χρόνιας ασθένειας, αναπηρίας ή γήρατος, το σύνολο ή μέρος των ποινών που επιβάλλονται σε ορισμένα άτομα
* να αναθέσειαναθέτει το Εποπτικό Συμβούλιο τηςτου ΕπικρατείαςΚράτους για να διεξάγει έρευνες, έρευνεςελέγχους και ελέγχουςεπιθεωρήσεις,
* να διορίζει τα μέλη και ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Κράτους,
* να αναθέσει το Εποπτικό Συμβούλιο της Επικρατείας για να διεξάγει έρευνες, έρευνες και ελέγχους,
* να διορίζει τα μέλη του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
* να διορίσει πρυτάνεις των πανεπιστημίων .
 
=== Δικαστικές αρμοδιότητες ===
* να διορίζει τα μέλη του [[Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας|Συνταγματικού Δικαστηρίου]], το ένα τέταρτο των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, το [[Γενικός Εισαγγελέας του Ανώτατου Εφετείου της Τουρκίας|Γενικό Εισαγγελέα]] και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα του Ανώτατου Εφετείου, τα μέλη του Στρατιωτικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Διοικητικού Δικαστηρίου και τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου των Δικαστών και Εισαγγελέων.
* να παράσχει πλήρη ή μερική επιείκεια, λόγω της χρόνιας ασθένειας, αναπηρίας ή γήρατος, το σύνολο ή μέρος των ποινών που επιβάλλονται σε ορισμένα άτομα
 
Ο πρόεδρος επίσης ασκεί τα καθήκοντα της επιλογής και διορισμού, καθώς και άλλα καθήκοντα που ανατίθενται από το Σύνταγμα και τους νόμους.
1.883

επεξεργασίες