Νυν απολύεις: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μεγάλωσα τα γράμματα και εφάρμοσα έντονη γραφή και πλάγια γραφή στα πιο συμαντικά
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(μεγάλωσα τα γράμματα και εφάρμοσα έντονη γραφή και πλάγια γραφή στα πιο συμαντικά)
'''Ελληνικά:'''
<blockquote>
'''''<big>{{Πολυτονικό|Nῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,<br />
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,<br />
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,<br />
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.}}</big>'''''
 
'''<big>Μετάφραση στα Νέα Ελληνικα:</big>'''
</blockquote>'''''«Τώρα, Κύριε, μπορείς να με πάρεις ειρηνικά, όπως μου'''''
 
'''''υποσχέθηκες, διότι είδαν τα μάτια μου το Σωτήρα, που είναι φως για να'''''
 
'''''φανερωθεί στα έθνη και δόξα του λαού σου του Ισραήλ».'''''
 
[[Λατινικά]]:
Ανώνυμος χρήστης