Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Ελλάδα)»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
|έδρα=Φραγκούδη 11 και Πάντου, 10163, Αθήνα
|υπαγωγή=[[Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας]]
|δικαιοδοσία={{flagicon|Greece}}[[Ελληνική Δημοκρατία]]
|εικόνα=Logo-minpress.png
}}
* Στις [[11 Οκτωβρίου]] [[1974]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή η εποπτεία επί της ''Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών'' ανατέθηκε στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Νικόλαο Λιναρδάτο.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHxY9m0TgvYxHdtvSoClrL8LCLHE8WeG_a4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKsHKPPGCR4PAfcJNOFL5HdvYGifT7FwtOnkLR_GYXY απόφαση 20020/11.10.1974]</ref>
* Στις [[5 Δεκεμβρίου]] [[1974]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή η εποπτεία επί της ''Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών'' ανατέθηκε στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παναγιώτη Λαμπρία.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHxY9m0TgvYxHdtvSoClrL8yPxsy1JNzN0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsSizNng9aWboFmDvnKLsivvaZ9z3wyEhOXKm5_y-zvHY. απόφαση 24682/3.12.1974]</ref>
 
===== Σύσταση Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως =====
* Την [[1 Ιανουαρίου]] [[1975]], μετά από πρόταση της [[Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1974|Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή]] συνεστήθη το ''Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως'', στο οποίο μεταφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ''Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών''. Συγχρόνως η θέση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος ασκούσε την εποπτεία επί της Γενικής Γραμματείας, καταργήθηκε.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHxY9m0TgvYxHdtvSoClrL8OFUYFqQYJVF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXEF8yZH9k6Z019M5REgox12q5Ak7MilRuPaeM3aRQFm Ν.Δ. 216/1974]</ref>
 
===== Σύσταση Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης =====
* Στις [[7 Ιουλίου]] [[1994]], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού [[Ανδρέας Παπανδρέου|Ανδρέα Παπανδρέου]], η ''Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών'' του ''Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης'' συγκροτήθηκε σε ''Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης''.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG2VoOPmnoFKHdtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf983qlU1dfAiv4NEzK0p7E254fzepabWid9SrkQ0AHk Π.Δ. 181/1994]</ref>
 
===== Ανάθεση αρμοδιότητας στον Υπουργό Επικρατείας =====
* Στις [[29 Μαρτίου]] [[2004]], με απόφαση του Πρωθυπουργού [[Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής|Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή]] η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ανατέθηκε στον Υπουργό Επικρατείας [[Θεόδωρος Ρουσόπουλος|Θεόδωρο Ρουσόπουλο]].<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ_kZuUB4NxXdtvSoClrL840Ld--kAX1V5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucK47698ZeqZQoJUXULH7k3y0SBMhZKYjf_D7ArjrK6T απόφαση Υ 33/27.3.2004]</ref>
 
===== Κατάργηση Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., σύσταση Γ.Γ., υπαγωγή στον Πρωθυπουργό και ανάθεση αρμοδιότητας στον Υπουργό Επικρατείας =====
* Στις [[24 Μαΐου]] [[2004]], το ''Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης'' καταργήθηκε και στη θέση του συστάθηκαν η ''Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας'' και η ''Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης'', οι οποίες υπήχθησαν στον Πρωθυπουργό.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ_kZuUB4NxXdtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua0GFRYnQBljzA4xB-GmfMGDo7hdN2PrDfca07TYKKgc Ν. 3242/2004]</ref> Στις [[26 Μαΐου]] [[2004]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή, η εποπτεία επί των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών ανατέθηκε στον Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ_kZuUB4NxXdtvSoClrL8ah1Tfm0Bu995MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRf53v8xLqq89-5K_3-FhNv7Y41hWUFDtc-J2Z9sKvox απόφαση Υ 93/26.5.2004]</ref>
* Στις [[24 Αυγούστου]] [[2007]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή η εποπτεία επί των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών αφαιρέθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο και ανατέθηκε στον Υπουργό Επικρατείας Ξενοφώντα-Ροδόλφο Μορώνη.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nae4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtffKpUylJOyURhoXmrp0S_4CfbETY03mPhJWe4xlKQM0 απόφαση Υ 233/24.8.2007]</ref>
* Στις [[25 Σεπτεμβρίου]] [[2007]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή η εποπτεία επί των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών ανατέθηκε στον Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8u_IHzLbdDJHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaDyhE6gPjmVAFWV1lJoOhUzO1uhbCI7_-BvepzXIUHC απόφαση Υ 244/24.9.2007]</ref>
 
===== Ανάθεση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εσωτερικών =====
* Στις [[24 Οκτωβρίου]] [[2008]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή η εποπτεία επί των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών ανατέθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών [[Προκόπης Παυλόπουλος|Προκόπη Παυλόπουλο]].<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL899BPB_U8p_y4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQq_Ifqehg_bgxDaA1wZM7AX0chRllGye-jqqSj5Jl4X απόφαση Υ 349/23.10.2008]</ref>
 
===== Μεταφορά Γ.Γ. στο Υπουργείο Εσωτερικών =====
* Στις [[28 Ιανουαρίου]] [[2009]], οι ανωτέρω Γενικές Γραμματείας μεταφέρθηκαν από τον Πρωθυπουργό στο ''Υπουργείο Εσωτερικών''.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8Brhf8tweTVIpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQM276xNWhkJiZxxIkqJMyNtm-yQUc9p7M6sBFb2Q7gwkw.. Ν. 3734/2009]</ref>
* Στις [[7 Οκτωβρίου]] [[2009]], με απόφαση του Πρωθυπουργού [[Γιώργος Α. Παπανδρέου|Γεωργίου Α. Παπανδρέου]] το ''Υπουργείο Εσωτερικών'' μετονομάστηκε σε ''Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης''.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR6b-K4at2CU83JEed-EievCUGDZCDqvxPxZwSjf1r3M απόφαση 2876/7.10.2009]</ref>
 
===== Μεταφορά Γ.Γ. στον Πρωθυπουργό και ανάθεση αρμοδιότητας στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό =====
* Στις [[5 Νοεμβρίου]] [[2009]], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου, η ''Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης'' και η ''Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας'' μεταφέρθηκαν από το ''Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης'' στον Πρωθυπουργό.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8k3ljSXX_pld5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTCJaZguMB8XfKDriDBJclzR5_KLDqnGEA-Yh1w7bSFO Π.Δ. 189/2009]</ref> Στις [[3 Δεκεμβρίου]] [[2009]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου η εποπτεία επί των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών ανατέθηκε στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό [[Γεώργιος Πεταλωτής|Γιώργο Πεταλωτή]].<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL847AG_mgQA5ruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcJGHRlS80v0ROhuwGfhyg4jCNAe1fkTWmDWAduVAPDv απόφαση Υ 134/3.12.2009]</ref>
 
===== Μεταφορά Γ.Γ. στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης =====
* Στις [[28 Σεπτεμβρίου]] [[2010]], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου, οι ανωτέρω Γενικές Γραμματείες μεταφέρθηκαν από τον Πρωθυπουργό στο ''Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης''.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nad5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufaHhfsQ_Syd9DWBT4cEmmhB88EpF_G0LVkReHOwgz6E Π.Δ. 96/2010]</ref>
 
===== Μεταφορά Γ.Γ. στον Πρωθυπουργό και ανάθεση αρμοδιότητας στον Υπουργό Επικρατείας και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό =====
* Στις [[27 Ιουνίου]] [[2011]], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου οι ανωτέρω Γενικές Γραμματείες μεταφέρθηκαν από το ''Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης'' στον Πρωθυπουργό.<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8RC-n_7hz1t15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX-7bIciIwEYnPrlqADBoIZ-sfzzyZPxGeJHDbgyQvE8 Π.Δ. 65/2011]</ref> Στις [[11 Ιουλίου]] [[2011]], με απόφαση του Πρωθυπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου, που συμπληρώθηκε με νέα του απόφαση, η εποπτεία επί των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών ανατέθηκε στον Υπουργό Επικρατείας [[Ηλίας Μόσιαλος|Ηλία Μόσιαλο]].<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8xcreXeJIx8u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUJr9m6YpuCIT3GAlzsG6FE8x6pYvX4FGHosZFyogsg2 απόφαση Υ 353/8.7.2011]</ref><ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8Rc9TCA8iZVfNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteGg9gqyMuEtMEvDPPrgzHemGxvSnrn-Q0RMYO6SPdS5 απόφαση Υ 368/7.9.2011]</ref>
Ανώνυμος χρήστης